Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Søg og erstat i Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I regnearksdokumenter kan du finde ord, formler og typografier. Du kan navigere fra et resultat til næste, eller du kan fremhæve alle matchende celler på en gang, og derefter anvende en anden formatering eller erstatte celleindholdet med et andet indhold.

Dialogen Søg og erstat

Celler kan indeholde tekst eller tal som blev indtast direkte som i et tekstdokument. Men celler kan også indeholde tekst eller tal som er resultatet af en beregning. For eksempel, hvis en celle indeholder formlen =1+2 vises resultatet 3. Du skal bestemme om du vil søge efter 1 respektivt 2,eller søge efter 3.

For at finde formler eller værdier

I dialogen Søg og erstat kan du angive om der enten skal søges efter dele af en formel eller resultaterne af en beregning.

  1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
  2. Klik på Flere Indstillinger for at udvide dialogen.
  3. Vælg "Formler" eller "Værdier" i rullelisten Søg i.

Med "Formler" vil du finde alle dele af formlerne.

Med "Værdier" vil du finde resultaterne af beregningerne.

Note.png Celleindhold kan formateres på forskellige måder. For eksempel, et tal kan formateres som en valuta, for at blive vist med a valutasymbol. Du ser valutasymbolet i cellen,men du kan ikke søge efter det.

Søg tekst

  1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
  2. Angiv teksten, der skal findes, i tekstfeltet Søg efter.
  3. Klik enten på Søg eller Søg alle.

Når du klikker på Søg, vil Calc markere den næste celle som indeholder din tekst. Du kan se og redigere teksten, og så igen klikke på Søg for at rykke frem til næste fundne celle.

  1. Hvis du lukkede dialogen, kan du trykke en tastekombination (Ctrl+Skift+F) for at søge efter næste celle uden at åbne dialogen.
  2. Som standard, søger Calc det aktuelle ark. Klik på Flere Indstillinger, og aktiver så Søg i alle ark for at søge gennem alle ark i dokumentet.

Når du klikker på Søg alle, markerer Calc alle celler som indeholder din indtastning. Nu kan du for eksempel indstille alle fundne celler til fed, eller anvende en Celletypografi til alle celler på en gang.

Navigatoren

  1. Vælg Vis - Navigator for at åbne Navigatorvinduet.

Navigator er hovedværktøjet til at søge og vælge objekter.

Brug Navigator for at indsætte objekter og referencer indenfor det samme dokument eller fra andre åbne dokumenter.


Related Topics

Brug af jokertegn i tekstsøgninger

Liste over regulære udtryk

Søg og erstat i Writer