Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Använda jokertecken vid textsökningar

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Jokertecken eller platshållare kan användas för att söka efter ospecificerade eller t.o.m. osynliga tecken.

Du kan använda jokertecken när du söker och ersätter text i ett dokument. Om du t.ex. skriver "st.l" hittar du både "stol" och "stil".

  1. Välj Redigera - Sök och ersätt.
  2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.
  3. Markera kryssrutan Reguljärt uttryck.
  4. I rutan Sök efter skriver du sökordet och jokertecknet som du vill använda.
  5. Klicka på Sök eller Sök alla.

Exempel på reguljära uttryck

  1. Jokertecknet för ett enda tecken är en punkt (.).
  2. Jokertecknet för noll eller fler förekomster av det föregående tecknet är en asterisk. Till exempel: "123*" hittar "12" "123" och "1233".
  3. Jokerteckenkombinationen för att söka efter noll eller flera förekomster av ett tecken är punkt och asterisk (.*).
  4. Jokertecknet för slutet av ett stycke är ett dollartecken ($). jokerteckenkombinationen för början av ett stycke är cirkumflex och en punkt (^.)
  5. Jokertecknet för ett tabbtecken är \t.
Note.png En sökning som använder ett reguljärt uttryck fungerar bara inom ett stycke. Om du vill använda ett reguljärt uttryck i mer än ett stycke så får du göra en separat sökning i varje stycke.

Related Topics

Jokerteckenlista