Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Do wyszukania nieokreślonych lub niewidocznych znaków można użyć symboli wieloznacznych i symboli zastępczych.

Podczas wyszukiwania i zamiany tekstu w dokumencie można korzystać z symboli wieloznacznych. Na przykład wyszukiwanie frazy "s.n" powoduje znalezienie ciągu "sun" i "syn".

  1. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.
  2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.
  3. Zaznacz pole wyboru Wyrażenie regularne.
  4. W polu Szukaj wpisz szukanej frazy i znak wieloznaczny, którego chcesz użyć w przeszukiwaniu.
  5. Kliknij Znajdź lub Znajdź wszystkie.

Przykłady wyrażeń regularnych

  1. Pojedynczemu znakowi odpowiada kropka (.).
  2. Gwiazdka oznacza zero lub więcej wystąpień poprzedniego znaku. Na przykład : "123*" znajdzie "12" "123" i "1233".
  3. Symbolem wieloznacznym wyszukującym zero lub więcej wystąpień dowolnego znaku jest kropka i gwiazdka (.*).
  4. Symbolem wieloznacznym końca akapitu jest znak dolara ($). Symbolem wieloznacznym początku akapitu jest daszek i kropka (^.).
  5. Symbolem wieloznacznym dla tabulatora jest \t.
Note.png Wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego jest wykonywane tylko dla jednego akapitu. Aby przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego w wielu akapitach, uruchom oddzielne wyszukiwanie w każdym z akapitów.

Related Topics

Lista symboli wieloznacznych