Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Jokertekens gebruiken om te zoeken in tekst

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Jokertekens of tijdelijke aanduidingen kunnen worden gebruikt om te zoeken naar enkele niet gespecificeerde of zelfs onzichtbare tekens.

U kunt jokertekens gebruiken wanneer u in een document tekst zoekt en vervangt. 'z.n' vindt bijvoorbeeld 'zon' en 'zin'.

  1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen.
  2. Klik op Meer opties om het dialoogvenster uit te breiden.
  3. Selecteer het vak Reguliere uitdrukkingen.
  4. In het vak Zoeken naar typt u de zoekterm en het/de jokerteken(s) die u wilt gebruiken in uw zoekactie.
  5. Klik op Zoeken of Alles zoeken.

Voorbeelden van reguliere uitdrukkingen

  1. Het jokerteken voor één enkel teken is een punt (.).
  2. Het jokerteken voor het nul of meer keer voorkomen van het vorige teken is een asterisk. Bijvoorbeeld: 123* vindt 12, 123 en 1233.
  3. De jokertekencombinatie om te zoeken naar het nul of meer keer voorkomen van een teken is een punt en een asterisk (.*).
  4. Het jokerteken voor het einde van een alinea is een dollarteken ($). De jokertekencombinatie voor het begin van een alinea is een caret en een punt (^.).
  5. Het jokerteken voor het teken van de tab is \t.
Note.png Een zoekactie met behulp van een reguliere uitdrukking zal alleen werken in één alinea. Doe afzonderlijke zoekacties in elke alinea om te zoeken met behulp van reguliere uitdrukkingen in meer dan één alinea.

Related Topics

Lijst met jokertekens