Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Odebrání zalomení řádků

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Pro odstranění zalomení řádků, která se objevila uvnitř vět, použijte funkci Automatické opravy. Nechtěná zalomení řádků se mohla v dokumentu objevit, pokud jste vkládali text z jiného zdroje.

Note.png Tato funkce Automatických oprav funguje pouze na textu zformátovaném pomocí stylu odstavce "Výchozí".
  1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav .
  2. Na záložce Volby se ujistěte, že je zaškrtnuta volba Sloučit jednořádkové odstavce je-li délka větší než 50%. Pro změnu minimální velikosti v procentech poklepejte na volbu v seznamu a vložte novou hodnotu.
  3. Klepněte na OK.
  4. Vyberte text obsahující zalomení řádků, které si přejete odebrat.
  5. In the Apply Style box on the Formatting bar, choose “Default”.
  6. Zvolte Formát - Automatické opravy - Použít.

Related Topics

Vypnutí funkce Automatické opravy