Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Söka och ersätta i Writer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan söka efter ord, formatering, formatmallar och mer i textdokument. Du kan gå från ett resultat till nästa, markera alla resultat samtidigt och sedan använda ett annat format, eller ersätta orden med annan text.

Dialogrutan Sök och ersätt

Om du vill söka efter text i hela dokumentet öppnar du dialogrutan Sök och ersätt utan någon aktiv textmarkering. Om du vill söka i en del av dokumentet, markerar du först den del av texten som du vill söka i och öppnar sedan dialogrutan Sök och ersätt.

Så här söker du efter text

 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.
 2. Skriv in texten som du vill söka efter i textrutan Sök efter.
 3. Klicka på antingen Sök eller Sök alla.

När du klickar på Sök visar Writer nästa textavsnitt som matchar det du angett. Du kan läsa och redigera texten och sedan klicka på Sök igen om du vill fortsätta till avsnitt som innehåller texten.

Om du har stängt dialogrutan kan du trycka ett kortkommando (Ctrl + Skift + F) för att söka efter nästa textavsnitt utan att öppna dialogrutan.

Du kan även använda ikonerna i det nedre högra hörnet i dokumentet för att gå till nästa textavsnitt eller till något annat objekt i dokumentet.

När du klickar på Sök alla ersätts all text som matchar den sökta texten. Nu har du exempelvis möjlighet att framhäva all text som hittas med fetstil, eller använda en teckenformatmall för all text samtidigt.

Så här ersätter du text

Note.png Till skillnad från när du söker efter text, kan du inte begränsa ersättningen av text till den aktuella markeringen.
 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.
 2. Skriv in texten som du vill söka efter i textrutan Sök efter.
 3. Skriv in texten som du vill ersätta den eftersökta texten med i textrutan Ersätt med.
 4. Klicka på antingen Ersätt eller Ersätt alla.

När du klickar på Ersätt söker Writer i hela dokumentet efter texten i rutan Sök efter, med början från den aktuella markörpositionen. När texten har hittats, markerar Writer texten och väntar på din reaktion. Klicka på Ersätt om du vill ersätta den markerade texten i dokumentet med texten i rutan Ersätt med. Klicka på Sök om du vill fortsätta till nästa textavsnitt som hittats utan att ersätta den aktuella markeringen.

När du klickar på Ersätt alla ersätter Writer alla textavsnitt som matchar det du angett.

Så här söker du efter formatmallar

Du vill söka efter text i dokumentet som tilldelats en viss styckeformatmall, t.ex. formatmallen "Rubrik 2".

 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.
 2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.
 3. Markera Sök efter formatmallar.
  Textrutan Sök efter är nu en listruta där du kan välja någon av de styckeformatmallar som används i det aktuella dokumentet.
 4. Markera formatmallen som du vill söka efter och klicka sedan på Sök eller Söka alla.

Så här söker du efter format

Du vill söka efter text i dokumentet som tilldelats en viss direkt teckenformatering.

Note.png När du söker efter format kan du bara hitta direkta teckenattribut och inte attribut som används som del av en formatmall.
 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.
 2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.
 3. Klicka på knappen Format.
 1. Klicka på Sök eller Sök alla.

Fler alternativ

Med likhetssökningen kan du söka efter text som är nästan samma som söktexten. Du kan ange hur många tecken som får skilja textavsnitten åt.

Markera alternativet Likhetssökning och klicka (valfritt) på knappen ... om du vill ändra inställningarna. (I engelsk text fungerar det bra ställa in alla tre talen till 1.)

Tip.png När du har aktiverat stöd för asiatiska språk under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk så innehåller dialogrutan Sök och ersätt alternativ för att söka efter text på asiatiska språk.

Navigator

Navigator är huvudverktyget för att söka efter och markera objekt. Du kan även använda Navigator för att flytta och ordna kapitel och visa dokumentet i dispositionsläge.

Välj Redigera - Navigator om du vill öppna Navigator-fönstret.

Du använder Navigator för att infoga objekt, länkar och referenser i samma dokument eller från andra öppna dokument. Mer information finns i guiden för Navigator.

Klicka på ikonen med den blå cirkeln i den nedre högra delen av dokumentet så öppnas navigeringsfönstret.

Använd det lilla navigeringsfönstret för att snabbt hoppa till nästa objekt eller söka efter text i dokumentet.


Related Topics

Navigator för textdokument

Använda jokertecken vid textsökningar

Söka efter attribut

Lista med reguljära uttryck

Ta bort radbrytningar

Söka och ersätta i Calc