Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Søg og erstat i Writer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I tekstdokumenter kan du finde ord, formateringer, typografier med mere. Du kan navigere fra et resultat til næste, eller du kan fremhæve alle resultater på en gang og dernæst anvende et andet format eller erstatte ordene med en anden tekst.

Dialogen Søg og erstat

For at finde tekst indenfor hele dokumentet, åbn dialogen Søg og erstat uden en aktivt tekstmarkering. Hvis du kun vil søge i en del af dit dokument, marker først den del af teksten, åbn så dialogen Søg og erstat.

For at søge efter tekst

 1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
 2. Indtast teksten der skal findes i tekstboksen Søg efter.
 3. Klik enten på Søg eller Søg alle.

Når du klikker på Søg, vil Writer vise den næste tekst som er lig med din indtastning. Du kan se og redigere teksten, og så klikke på Søg igen for at rykke frem til næste fundne tekst.

Hvis du har lukket dialogen, kan du trykke tastekombination (Ctrl+Ryk+F) for at søge den næste tekst uden at åbne dialogen.

Alternativt kan du bruge ikonerne nederst til højre i dokumentet for at navigere til næste tekst eller til ethvert andet objekt i dokumentet.

Når du klikker på Søg alle, markerer Writer al den tekst, som er lig med din indtastning. Nu kan du for eksempel sætte al fundet tekst til fed eller anvende en tegntypografi til hele teksten på en gang.

For at erstatte test

Note.png Til forskel fra søgning af tekst, kan erstat tekst ikke begrænses til kun den aktuelle markering.
 1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
 2. Indtast teksten, som du vil søge efter, i tekstfeltet Søg efter .
 3. Indtast teksten, som skal erstatte den fundne tekst, i tekstfeltet Erstat med.
 4. Klik enten på Erstat eller Erstat alle.

Når du klikker på Erstat, vil Writer søge i hele dokumentet efter teksten i tekstboksen Søg efter, startende ved markørens aktuelle placering. Når teksten bliver fundet, fremhæver Writer teksten og venter på din respons. Klik på Erstat for at erstatte den fremhævede tekst i dokumentet med teksten i tekstboksen Erstat med. Klik på Søg for at rykke frem til den næste fundne tekst uden at erstatte den aktuelle markering.

Når du klikker på Erstat alle, erstatter Writer al tekst som svarer til din indtastning.

For at søge efter typografier

Du vil søge efter al tekst i dit dokument som er tildelt en bestemt afsnitstypografi, foreksempel typografien "Overskrift 2".

 1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
 2. Klik på Flere Indstillinger for at udvide dialogen.
 3. Afkryds Søg efter Typografier.
  Tekstfeltet Søg efter er nu en rulleliste, hvor du kan vælge blandt de afsnitstypografier der er brugt i det aktuelle dokument.
 4. Marker typografien der skal søges efter, og klik så på Søg eller Søg alle.

For at søge efter formater

Du vil søge efter al tekst i dit dokument som har tildelt en bestemt direkte tegnformatering.

Note.png Søgning efter formater finder kun direkte tegnattributter og ikke attributter, der er anvendt som en del af en typografi.
 1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.
 2. Klik på Flere Indstillinger for at udvide dialogen.
 3. Klik på knappen Formater.
 1. Klik på Søg eller Søg alle.

Flere indstillinger

Søg lignende kan finde tekst, der er næsten den samme som den tekst, du angiver. Du kan specificere det antal tegn, som søgeresultatet må afvige.

Marker Søg lignende og klik eventuelt på knappen ... for at ændre indstillingerne. (Det fungerer fint for dansk tekst at sætte alle tre tal til 1.)

Tip.png Når du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog under Funktioner - Indstillinger - Sprogindstillinger - Sprog, har dialogen Søg og erstat indstillinger til at søge i asiatisk tekst.

Navigatoren

Navigatoren er hovedværktøjet til at søge og vælge objekter. Du kan også bruge Navigatoren til at flytte og arrangere kapitler og til at lave en dispositionsvisning af dit dokument.

Vælg Rediger - Navigator for at åbne Navigatorvinduet.

Brug Navigatoren til at indsætte objekter, kæder og henvisninger indenfor samme dokument eller fra andre åbne dokumenter. Se Navigatorguiden for yderligere information.

Klik på ikonet med den blå cirkel nederst til højre i dit dokument for at åbne det lille vindue Navigation.

Brug det lille vindue Navigation til hurtigt at gå til næste objekt eller finde den næste tekst i dit dokument.


Related Topics

Navigator til tekstdokumenter

Brug af jokertegn i tekstsøgninger

Søg efter attributter

Liste over regulære udtryk

Fjerne linjeskift

Søg og erstat i Calc