Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V textových dokumentech je možné vyhledávat slova, formátování, styly a další. Můžete přecházet z jednoho výsledku na další nebo zvýraznit všechny výsledky najednou a poté použít jiné formátování nebo zaměnit slova jiným textem.

Dialog Najít a nahradit

Pro hledání textu v celém dokumentu otevřete dialog Najít a nahradit, aniž byste měli vybraný nějaký text. Pokud si přejete vyhledávát jen v části vašeho dokumentu, nejdříve tuto část vyberte a poté otevřete dialog Najít a nahradit.

Vyhledání textu

 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolteÚpravy - Najít a nahradit....
 2. Hledaný text zadejte do pole Hledat.
 3. Klepněte buď na tlačítko Najít nebo Najít vše.

Pokud klepnete na tlačítko Najít, aplikace Writer vám ukáže další text, který odpovídá zadání. Text je možné zhlédnout a upravit, poté klepnout znovu na tlačítko Najít a přejít na další nalezený text.

Pokud dialog uzavřete, můžete pro hledání dalšího výskytu textu bez otevíráni dialogu stisknout kombinaci kláves (Ctrl+Shift+F).

K přesunu na další text nebo jakýkoli jiný objekt v dokumentu je také možné použít ikony v pravém dolním rohu dokumentu.

Když klepnete myší na Hledej vše, Writer najde všechny výskyty textu totožného se zadáním. Nyní například můžete nastavit pro zadaný text tučné písmo, nebo přiřadit znakový styl v jediném kroku pro všechny výskyty textu.

To Replace Text

Note.png Na rozdíl od hledání textu, při nahrazování textu nemůže být omezeno na aktuální výběr.
 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...
 2. Hledaný text zadejte do pole Hledat.
 3. Text pro nahrazení hledaného textu zadejte do pole Nahradit za.
 4. Klepněte buď na tlačítko Nahradit nebo Nahradit vše.

Pokud klepnete na tlačítko Nahradit, aplikace Writer vyhledá v celém dokumentu výskyty textu zadaného do pole Hledat, začátek hledání bude na aktuální pozici ukazatele. Pokud bude text nalezen, Writer text zvýrazní a počká na vaši odezvu. Klepnutím na tlačítko Nahradit bude zvýraznění text nahrazen textem z pole Nahradit za. Pro postup na další nalezený výskyt textu bez nahrazení aktuálního výběru klepněte na tlačítko Najít.

Pokud klepnete na tlačítko Nahradit vše, aplikace Writer nahradí všechny výskyty textu, který odpovídá vašemu zadání.

Vyhledání stylu

Je možné najít všechen text ve vašem dokumentu, který má nastaven určitý styl odstavce, například styl "Nadpis 2".

 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...
 2. Pro rozbalení dialogu klepněte na tlačítko Více voleb.
 3. Check Search for Styles.
  The Search for text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.
 4. Vyberte styl, který chcete vyhledávat a klepněte na tlačítko Najít nebo Najít vše.

Vyhledání formátů

Je možné najít všechen text ve vašem dokumentu, kterému je přiřazen určitý styl přímého formátování.

Note.png Hledání formátů nalezne pouze vlastnosti přidané přímo znakům, ale nenalezne vlastnosti použité jako část stylu.
 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...
 2. Pro rozbalení dialogu klepněte na tlačítko Více voleb.
 3. Klepněte na tlačítko Formát.
 1. Klepněte na tlačítko Najít nebo Najít vše.

Další volby

Hledání podobností vám umožní najít text, který je velmi podobný hledanému textu. Je možné zadat počty znaků, ve kterých se může text lišit.

Zaškrtněte volbu Hledání podobností a pro změnu voleb můžete klepnout na tlačítko .... (Pro anglický text dobře funguje nastavení všech tří čísel na 1.)

Tip.png When you have enabled Asian language support under Tools - Options - Language Settings - Languages, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.

Navigátor

Navigátor je hlavní nástroj pro hledání a vybírání objektů. Dále může být Navigátor použit pro přesun a uspořádání kapitol, poskytuje přitom přehledný pohled na váš dokument.

Pro otevření okna Navigátoru zvolte Úpravy - Navigátor.

Pro vkládání objektů, odkazů a referencí uvnitř jednoho dokumentu nebo z jiného otevřeného dokumentu použijte Navigátor. Pro více informací zhlédněte průvodce Navigátorem.

Pro otevření malého okna Navigace klepněte na ikonu s modrým kolečkem v pravé spodní části vašeho dokumentu.

Pro rychlé přesunutí na další objekt nebo hledaný text ve vašem dokumentu použijte malé okno Navigace.


Related Topics

Navigátor v textových dokumentech

Používání zástupných znaků při hledání textu

Hledání atributů

Seznam regulárních výrazů

Odebrání zalomení řádků

Hledání a nahrazování v programu Calc