Funktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Choose a function in the lower part of the window. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements window need to be typed manually in the Commands window.

Snabbmenyn i kommandofönstret - Funktioner

Choose View - Elements - in the Elements window, click

Symbol
Funktioner

The following is a list of all functions that appear in the Elements window. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements window (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika funktionerna är:

Symbol
Exponentialfunktion

Infogar en naturlig exponentialfunktion. Du kan också skriva func e^<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Symbol
Naturlig logaritm

Infogar en naturlig logaritm (basen e) med en platshållare. Du kan också skriva ln(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Exponentialfunktion

Infogar en exponentialfunktion med en platshållare. Du kan också skriva exp(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Logaritm

Infogar en vanlig logaritm (basen 10) med en platshållare. Du kan också skriva log(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Potens

Infogar x upphöjt till y. Du kan också skriva <?>^{<?>} i fönstret Kommandon. Du kan ersätta tecknet ^ med rsup eller sup.

Symbol
Sinus

Infogar en sinusfunktion med en platshållare. Du kan också skriva sin(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Cosinus

Infogar en cosinusfunktion med en platshållare. Du kan också skriva cos(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Tangens

Infogar en tangensfunktion med en platshållare. Du kan också skriva tan(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Cotangens

Infogar en cotangens-symbol med en platshållare. Du kan också skriva cot(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Hyperbolisk sinus

Infogar hyperbolisk sinus med en platshållare. Du kan också skriva sinh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Kvadratrot

Infogar en ikon för kvadratrot med en platshållare. Du kan också skriva sqrt(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Hyperbolisk cosinus

Infogar en symbol för hyperbolisk cosinus med en platshållare. Du kan också skriva cosh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Hyperbolisk tangens

Infogar en symbol för hyperbolisk tangens med en platshållare. Du kan också skriva tanh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Hyperbolisk cotangens

Infogar en symbol för hyperbolisk cotangens med en platshållare. Du kan också skriva coth(<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Symbol
N-te roten

Infogar en n:te rotfunktion med två platshållare. Du kan också skriva nroot n x i fönstret Kommandon.

Symbol
Arcussinus

Infogar en arcus sinus-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arcsin(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Arcuscosinus

Infogar en arcus cosinus-symbol med en platshållare. Du kan också skriva arccos(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Arcustangens

Infogar en arcustangens-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arctan(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Arcuscotangens

Infogar en arcus cotangens-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arccot(<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Symbol
Absolutvärde

Infogar ett absolut värdetecken med en platshållare. Du kan också skriva abs(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Area sinus hyperbolicus

Infogar funktionen area sinus hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arsinh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Area cosinus hyperbolicus

Infogar funktionen area cosinus hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arcosh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Area tangens hyperbolicus

Infogar funktionen area tangens hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva artanh(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Area cotangens hyperbolicus

Infogar funktionen area cotangens hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arcoth(<?>) i fönstret Kommandon.

Symbol
Fakultet

Infogar ett bråktecken med en platshållare. Du kan också skriva fact <?>) direkt i fönstret Kommandon.

Tip.png Du kan även förse en funktion med index eller exponent. Testa själv genom att mata in följande i kommandofönstret: sin^2x+cos^2x=1. Även funktionen func f_x def{partial func f}over{partial x} är ett bra exempel på detta.
Warning.png När du matar in funktioner manuellt i kommandofönstret bör du tänka på att mellanslag är absolut nödvändiga för vissa funktioner. (t.ex. abs 5=5 ; abs -3=3)