Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sida

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Här kan du bestämma sidornas formatering. Du kan göra diverse förinställningar, t.ex. vilket pappersformat som används, av numrering och marginalbredd. I förinställningarna får nya sidor ett format som passar bildskärmen utan marginaler.

Välj Format – Sida och klicka sedan på fliken Sida

Pappersformat

Format

Välj ett pappersformat som din skrivare har stöd för. Du kan också definiera ett eget sidformat genom att välja Användare och ange papperets mått i rutorna Bredd och Höjd.

Bredd

Visar bredden för det pappersformat som du angett i rutan Format . Om du har valt formatet Användare anger du ett värde för papperets bredd.

Höjd

Visar höjden för det pappersformat som du angett i rutan Format . Om du har valt formatet Användare anger du ett värde för papperets höjd.

Stående

Sidorienteringen är vertikal.

Liggande

Sidorienteringen är horisontell.

Pappersmagasin

Välj vilken papperskälla som skrivaren ska använda.

Tip.png Om det finns fler än ett pappersformat i dokumentet kan du använda olika papperskällor för olika sidor.

Förhandsvisningsfält

Visar en förhandsvisning av den aktuella markeringen.

Sidmarginaler

Ange avståndet mellan kanten på papperet och det området som skrivaren kan skriva ut på.

Vänster

Ange avståndet mellan sidans vänsterkant och informationen. Du kan se resultatet i förhandsgranskningsfönstret.

Höger

Ange avståndet mellan sidans högerkant och informationen. Du kan se resultatet i förhandsgranskningsfönstret.

Uppe

Ange avståndet mellan sidans överkant och informationen. Du kan se resultatet i förhandsgranskningsfönstret.

Nere

Ange avståndet mellan sidans nederkant och informationen. Du kan se resultatet i förhandsgranskningsfönstret.

Format

Ange formatet för sidnumrering.

Anpassa objekt till pappersformat

Här kan du definiera om du vill att teckningselementen ska placeras även när pappersformatet byts ut.