Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Side

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sætter sideretning, sidemargener, baggrund og andre layoutindstillinger.

Vælg Formater - Side og klik så på fanebladet Side

Papirformat

Format

Vælg et papirformat, der understøttes af din printer. Du kan også oprette en brugerdefineret papirstørrelse ved at vælge Bruger og indtaste dimensionerne i felterne Bredde og Højde.

Bredde

Viser bredden af papirformatet, som du valgte i feltet Format. Indtast en værdi for sidebredden, hvis du valgte formatet Bruger.

Højde

Viser højden af papirformatet, som du valgte i feltet Format. Indtast en værdi for højden på siden, hvis du valgte formatet Bruger.

Stående

Sideretning er stående.

Liggende

Sideretning er liggende.

Papirbakke

Vælg papirkilden på din printer.

Tip.png Hvis dit dokument bruger mere end et papirformat, kan du vælge en anden bakke for hvert format.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Margener

Angiver afstanden imellem kanten af en udskrevet side og udskrivningsområdet.

Venstre

Indtast afstanden mellem venstre sidekant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Højre

Indtast afstanden mellem den højre sidekant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Top

Indtast afstanden mellem øverste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Bund

Indtast afstanden mellem nederste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Format

Angiv formatet for sidenummerering.

Tilpas objekt til papirformat

Formindsker størrelsen af objekter og skrifttypen på siden, så de kan udskrives på det valgte papirformat.