Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Pàgina

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defineix l'orientació de la pàgina, els marges, el fons i altres opcions de format.

Trieu Format - Pàgina i feu clic a la pestanya Pàgina

Format del paper

Format

Seleccioneu un format de paper admès per la impressora. També podeu crear una mida de pàgina personalitzada si seleccioneu Usuari i introduïu les mides als quadres Amplada i Alçada.

Amplada

Mostra l'amplada del format del paper que heu seleccionat al quadre Format. Si seleccioneu el format Usuari, introduïu un valor per a l'amplada de la pàgina.

Alçada

Mostra l'alçada del format de paper que heu seleccionat al quadre Format. Si heu seleccionat el format Usuari, introduïu un valor per a l'alçada de la pàgina.

Vertical

L'orientació de la pàgina és vertical.

Horitzontal

L'orientació de la pàgina és horitzontal.

Safata de paper

Seleccioneu la font del paper per a la impressora.

Tip.png Si el document utilitza més d'un format de paper, podeu seleccionar una safata diferent per a cada format.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Marges

Indiqueu la distància entre la vora d'una pàgina impresa i l'àrea imprimible.

Esquerra

Introduïu la distància entre la vora esquerra de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Dreta

Introduïu la distància entre la vora dreta de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Superior

Introduïu la distància entre la vora superior de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Inferior

Introduïu la distància entre la vora inferior de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Format

Indiqueu el format per a la numeració de pàgines.

Ajusta l'objecte al format del paper

Redueix l'escala dels objectes i la mida del tipus de lletra de la pàgina de manera que s'imprimeixin en el format de paper seleccionat.