Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hledání podobností

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Hledat. Zaškrtněte toto políčko a poté klepněte na tlačítko ... pro nastavení voleb podobnosti.

Např. hledání podobností může najít slova, která se od textu v poli Hledat liší o dva znaky.

Zaškrtněte pole Úpravy - Najít a nahradit - Hledání podobností a zvolte tlačítko ...

Na panelu Data tabulky klepněte na ikonu Najít - zaškrtněte Hledání podobností - zvolte tlačítko ... (zobrazení databázové tabulky)

Na panelu Návrh formuláře klepněte na ikonu Najít - zaškrtněte Hledání podobností - zvolte tlačítko ... (zobrazení formuláře)

...

Nastavení voleb pro hledání podobností.

Nastavení

Specifikuje kritéria pro určení, zda je slovo podobné hledanému výrazu.

Zaměnit znaky

Zadejte počet znaků v hledaném výrazu, které lze zaměnit. Např. pokud určíte 2 zaměnitelné znaky, budou slova "Praha" a "Dlaha" považována za podobná.

Přidat znaky

Zadejte maximální počet znaků, o které může délka slova přesáhnout délku hledaného výrazu.

Odstranit znaky

Zadejte počet znaků, o které může být slovo kratší než hledaný termín.

Složit

Hledá výraz, který odpovídá jakékoliv kombinaci nastavení podobnosti.