Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skriv ut

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Anger inställningar för utskrift i ett text- eller HTML dokument.

Välj Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/WebSkriv ut

Note.png De skrivarinställningar som anges på den här fliken används i alla följande dokument, tills du ändrar inställningarna igen. Om du bara vill ändra inställningarna för den aktuella utskriften använder du dialogrutan Arkiv – Skriv ut.

Innehåll

Anger vilket innehåll i dokumentet som ska skrivas ut.

Pictures and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Tabeller

Specifies whether the tables of the text document are printed.

Teckningar (inte för HTML dokument)

Specifies whether graphics created with LibreOffice drawing functions are printed.

Form controls

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Page background

Anger om färger och objekt som infogats i sidbakgrunden (Format – Sida – Bakgrund) ska tas med när dokumentet skrivs ut.

Svart utskrift

Specifies whether to always print text in black.

Dold text

Aktivera det här alternativet om du vill att dold text ska skrivas ut. Följande dolda text skrivs ut: text som formaterats som dold viaFormat > Tecken > Teckensnittseffekter > Dold och textfälten Dold text och Dolda stycken

Platshållare för text

Aktivera det här alternativet om du vill att platshållare för text ska skrivas ut. Avaktivera alternativet om du vill att platshållarna för text ska ersättas av tomma områden vid utskrift. Platshållare för text är fält.

Sidor

Definierar utskriftsordningen för LibreOffice Writer dokument som har flera sidor.

Vänstersidor (inte för HTML dokument)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Högersidor (inte för HTML dokument)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Broschyr

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

Om du skriver ut ett dokument liggande eller stående, så skrivs två motstående sidor i en broschyr ut bredvid varandra. Om du har en skrivare med funktion för dubbelsidig utskrift kan du skapa en hel broschyr av dokumentet utan att behöva sortera sidorna senare. Om skrivaren bara gör enkelsidig utskrift kan du uppnå samma effekt genom att först skriva ut framsidorna med alternativet "Framsidor/högersidor/udda sidor" markerat, och sedan mata in alla papper i skrivaren igen och skriva ut alla baksidor med alternativet "Baksidor/vänstersidor/jämna sidor" markerat.

Kommentarer

Anger om kommentarer i dokumentet ska skrivas ut.

Övrigt

Skriv automatiskt ut infogade tomma sidor

Om det här alternativet är aktiverat skrivs infogade tomma sidor ut automatiskt. Det är det bästa alternativet om du skriver ut dubbelsidigt. Exempel: I en bok har en styckeformatmall för kapitel inställningen att alltid börja på en sida med udda sidnummer. Föregående kapitel slutar på en udda sida. LibreOffice infogar en tom sida med jämnt sidnummer. Med det här alternativet kan du styra om sidan med jämnt sidnummer ska skrivas ut eller inte.

Pappersmagasin från skrivarinställning

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Fax

Om du har installerat faxprogram på datorn och vill faxa direkt från ett textdokument markerar du önskad faxapparat.


Related Topics

Skriva ut en broschyr