Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tiskanje

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Določa nastavitve tiskanja v dokumentu z besedilom ali HTML.

Izberite Orodja - Možnosti - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Tiskanje

Note.png Nastavitve tiskanja na tem zavihku veljajo za vsa prihodnja tiskalniška opravila, dokler znova ne spremenite nastavitev. Če želite spremeniti le nastavitve za trenutni dokument, uporabite pogovorno okno Datoteka - Natisni.

Vsebina

Določa, katere vsebine dokumenta bodo natisnjene.

Slike in predmeti

Določa, ali bo natisnjena grafika, ki se nahaja v dokumentu z besedilom.

Tabele

Določa, ali bodo natisnjene tudi tabele, ki se nahajajo v dokumentu z besedilom.

Risbe (ne velja za dokumente HTML)

Določa, ali se bo grafika, ustvarjena s funkcijami za risanje LibreOffice, tudi natisnila.

Kontrolniki obrazcev

Določa, ali bodo natisnjena tudi polja kontrolnika obrazca, ki se nahajajo v dokumentu z besedilom.

Ozadje strani

Določa, ali bodo natisnjene tudi barve in predmeti, ki so vstavljeni v ozadje strani (Oblika - Stran - Ozadje) tiskanega dokumenta.

Natisni črno-belo

Določa, ali bo besedilo vedno natisnjeno le v črni barvi.

Skrito besedilo

Potrdite to možnost, če želite natisniti besedilo, ki je označeno kot skrito. Natisne se naslednje skrito besedilo: besedilo, oblikovano kot skrito z ukazom Oblika - Znak - Učinki pisave - Skrito, in besedilna polja Skrito besedilo in skriti odstavki.

Ograda z besedilom

Vključite to možnost, če želite natisniti ograde z besedilom. Izključite to možnost, če želite v izpisu pustiti ograde z besedilom prazne. Ograde za besedilo so polja.

Strani

Določa vrstni red tiskanja za dokumente LibreOffice Writer, ki vsebujejo več strani.

Leve strani (ne velja za dokumente HTML)

Določa, ali naj bodo natisnjene vse leve (sode) strani dokumenta.

Desne strani (ne velja za dokumente HTML)

Določa, ali naj bodo natisnjene vse desne (lihe) strani dokumenta.

Brošura

Izberite možnost Brošura, če želite dokument natisniti v obliki brošure. Brošura je v programu LibreOffice Writer določena na sledeč način:

Če tiskate dokument v pokončnem ali ležečem načinu, bosta druga zraven druge natisnjeni dve nasprotni strani brošure. Če tiskalnik omogoča obojestransko tiskanje, lahko ustvarite celotno brošuro iz dokumenta in vam pozneje ne bo treba zbirati strani. Če tiskalnik omogoča le enostransko tiskanje, bo učinek enak, če boste najprej natisnili le prednje strani z možnostjo "Čelne plati / desne strani / lihe strani", papir znova vstavili v pladenj tiskalnika in nato natisnili hrbtne strani z izbrano možnostjo "Hrbtne plati / leve strani / sode strani".

Komentarji

Določa, ali naj bodo natisnjeni komentarji iz vašega dokumenta.

Drugo

Natisni samodejno vstavljene prazne strani

Če je ta možnost izbrana, bodo samodejno vstavljene prazne strani tudi natisnjene. To možnost priporočamo, kadar tiskate obojestransko. V knjigi je npr. slog odstavka "poglavje" nastavljen tako, da se vedno začne na liho oštevilčeni strani. Če se na lihi strani konča tudi prejšnje poglavje, bo LibreOffice vstavil sodo oštevilčeno prazno stran. Ta možnost določa, ali bo natisnjena tudi ta oštevilčena prazna stran.

Pladenj za papir iz nastavitev tiskalnika

Pri tiskalnikih z več pladnji možnost "Pladenj za papir iz nastavitev tiskalnika" določa, če tiskalniški pladenj, ki naj bo uporabljen, določajo sistemske nastavitve tiskalnika.

Faks

Če ste na računalnik namestili program za pošiljanje faks-sporočil in želite poslati faks-sporočilo neposredno iz dokumenta z besedilom, potem namesto tiskalnika za tiskanje izberete želeni faks.


Related Topics

Tiskanje brošure