Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Afdrukken

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Hiermee kunt u afdrukinstellingen binnen een tekst- of HTML-document opgeven.

Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Afdrukken

Note.png De afdrukinstellingen die worden gedefinieerd op deze tabpagina zijn van toepassing op alle volgende afdruktaken, totdat u de instellingen opnieuw wijzigt. Gebruik het dialoogvenster Bestand - Afdrukken als u de instellingen alleen voor de huidige afdruktaak wilt wijzigen.

Inhoud

Hier kunt u definiëren welke documentinhoud moet worden afgedrukt.

Pictures and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Tabellen

Specifies whether the tables of the text document are printed.

Tekeningen (niet voor HTML documenten)

Specifies whether graphics created with LibreOffice drawing functions are printed.

Form controls

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Page background

Specificeert of kleuren en objecten die op de achtergrond van de pagina ingevoegd zijn (Opmaak - Pagina - Achtergrond), in het afgedrukte document opgenomen moeten worden.

Zwart afdrukken

Specifies whether to always print text in black.

Verborgen tekst

Schakel deze optie in om tekst af te drukken die als verborgen is gemarkeerd. De volgende verborgen tekst wordt afgedrukt: tekst die is opgemaakt als verborgen door Opmaak - Teken - Lettertype-effecten - Verborgen, en de tekstvelden Verborgen tekst en Verborgen alinea's.

Tijdelijke tekstaanduiding

Schakel deze optie in om tijdelijke aanduidingen voor tekst af te drukken. Schakel deze optie uit om de tijdelijke aanduidingen voor tekst leeg te laten op de afdruk.Tijdelijke aanduidingen voor tekst zijn velden.

Pagina's

Hier kunt u de afdrukvolgorde voor LibreOffice Writer-documenten met meerdere pagina's bepalen.

Linkerpagina's (niet voor HTML documenten)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Rechterpagina's (niet voor HTML documenten)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Prospectus

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

Als u een staand document afdrukt op een liggende pagina, zullen twee tegenoverliggende zijden in een brochure naast elkaar worden afgedrukt. Als u een printer hebt die dubbelzijdig kan afdrukken, kunt u een hele brochure uit uw document maken zonder dat u later de pagina's moet sorteren. Als u een printer hebt die alleen enkelzijdig kan afdrukken, dan kunt u dit effect bewerkstelligen door eerst alle voorkanten af te drukken met de optie "Voorzijden / rechter pagina's / oneven pagina's" gemarkeerd, dan de gehele papierstapel opnieuw in uw printer te doen en alle achterkanten af te drukken met de optie "Achterzijden / linker pagina's / even pagina's" gemarkeerd.

Notities

Geeft aan of notities in uw document moeten worden afgedrukt of niet.

Overige

Lege pagina's automatisch ingevoegd bij afdrukken

Als deze optie ingeschakeld is, worden automatisch-ingevoegde blanco pagina's afgedrukt. Dit werkt het beste als u dubbelzijdig afdrukt. Bijvoorbeeld: in een boek is een "hoofdstuk"-alineaopmaakprofiel ingesteld om altijd te beginnen met een oneven genummerde pagina. Als het voorgaande hoofdstuk eindigt op een oneven pagina, zal LibreOffice een even-genummerde blanco pagina invoegen. Deze optie bepaalt of die even-genummerde pagina moet worden afgedrukt of niet.

Papierlade uit printerinstellingen

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Fax

Als u fax-software op uw computer heeft geïnstalleerd en direct wilt faxen vanuit het tekstdocument, kunt u de gewenste fax hier selecteren.


Related Topics

Een brochure afdrukken