Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Udskriv

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Angiver udskriftsindstillinger indenfor et tekst- eller HTML-dokument.

Vælg Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Udskriv

Note.png Udskriftsindstillingerne defineret på dette faneblad gælder for alle efterfølgende printerjob, indtil du ændrer indstillingerne igen. Hvis du kun vil ændre indstillinger for det nuværende dokument, skal du bruge dialogen Filer - Udskriv.

Indhold

Angiver hvilket dokumentindhold, der skal udskrives.

Billeder og objekter

Angiver om grafik i dit tekstdokument skal udskrives.

Tabeller

Angiver om tabellerne i tekstdokumentet skal udskrives.

Tegninger (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver om grafik, der er oprettet med tegnefunktioner i LibreOffice, skal udskrives.

Formularkontrolelementer

Angiver om formularkontrolelementerne i tekstdokumentet skal udskrives.

Sidebaggrund

Angiver om farver og objekter, som er indsat på sidens baggrund (Formater - Side - Baggrund) skal inkluderes i det udskrevne dokument.

Udskriv sort

Angiver om tekst altid skal udskrives sort.

Skjult tekst

Aktiver dette valg for at få udskrevet tekst som er markeret som skjult. Følgende skjulte tekst bliver udskrevet: tekst som er formateret som skjult ved hjælp af Formater - Tegn - Skrifteffekter - Skjul, og tekstfelterne Skjult tekst og Skjulte afsnit.

Tekstpladsholder

Aktiver denne egenskab for at udskrive tekstpladsholdere. Deaktiver denne egenskab for at efterlade tekstpladsholderne tomme ved udskrivning.Tekstpladsholdere er felter.

Sider

Definerer udskriftsrækkefølgen for LibreOffice Writer dokumenter med flere sider.

Venstre sider (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver om alle venstresider (sider med lige sidenummer) i dokumentet skal udskrives.

Højre sider (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver om alle højresider (sider med ulige sidenummer) i dokumentet skal udskrives.

Brochure

Vælg muligheden Brochure for at udskrive dit dokument i brochureformat. Brochureformat i LibreOffice Writer er som følger:

Hvis du udskriver et dokument i stående format på en liggende side, bliver to modstående sider i en brochure udskrevet ved siden af hinanden. Hvis du har en printer der kan udskrive på begge sider af papiret, så kan du oprette en hel brochure fra dit dokument uden at skulle sortere siderne senere. Hvis du har en printer, der kun kan udskrive på den ene side af papiret, så kan du opnå denne effekt ved først at udskrive de forreste sider med indstillingen "Forsider / højre sider / lige sider" markeret, så genindsætte hele papirstakken i din printer og udskrive alle de bagerste sider med indstillingen "Bagsider / venstre sider / ulige sider" markeret.

Kommentarer

Angiver om kommentarer i dit dokument bliver udskrevet.

Andre

Udskriv automatisk indsatte tomme sider

Hvis aktiveret, vil automatisk indsatte tomme sider blive udskrevet. Det er bedst, hvis du er i gang med at udskrive dobbeltsidet. Eksempel: I en bog er en kapitelafsnitstypografi sat til altid at starte med en ulige side. Det foregående kapitel slutter på en ulige side, indsætter LibreOffice en lige, tom side. Denne indstilling styrer, om den lige side skal udskrives eller ej.

Papirbakke fra udskriftsindstillingerne

For printere med flere papirskuffer, betyder "Skuffe fra printerindstillinger" at papirskuffen skal vælges af systemets printeropsætning.

Fax

Hvis du har installeret faxsoftware på din computer og ønsker at udskrive en fax direkte fra tekstdokumentet, skal du vælge den ønskede faxmaskine.


Related Topics

Udskrivning af en brochure