Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tisk

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Určuje nastavení tisku pro textové nebo HTML dokumenty.

Choose Tools - Options - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print

Note.png The print settings defined on this tab page apply to all subsequent print jobs, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.

Obsah

Určuje, který obsah dokumentu se má tisknout.

Pictures and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Tabulky

Specifies whether the tables of the text document are printed.

Kresby (nevztahuje se na dokumenty HTML)

Specifies whether graphics created with LibreOffice drawing functions are printed.

Form controls

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Page background

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page - Background) in the printed document.

Černobílý tisk

Specifies whether to always print text in black.

Skrytý text

Při zaškrtnutí této volby se bude tisknout text označený jako skrytý. Tiskne se následující text: text, který je označen jako skrytý pomocí Formát - Znak - Efekty pro písmo - Skrytý, a textová pole Skrýt tet a Skrytý odstavec.

Zástupce za text

Při zaškrtnutí této volby se bude tisknout zástupce za text. Pokud nebude pole zaškrtnuto, při tisku bude zástupce za text prázdnýZástupce za text je pole.

Stránky

Určuje pořadí tisku stránek v dokumentech LibreOffice Writer, které obsahují více stránek.

Levé stránky (nevztahuje se na dokumenty HTML)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Pravé stránky (nevztahuje se na dokumenty HTML)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Příručka

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the "Front sides / right pages /odd pages" option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the "Back pages / left pages / even pages" option marked.

Comments

Specifies whether comments in your document are printed.

Ostatní

Tisknout automaticky vložené prázdné stránky

Pokud je povoleno, tisknou se automaticky vložené prázdné stránky. To je nejvhodnější, pokud tisknete oboustraně. Příklad: V knize je nadpis kapitoly nastaven tak, aby začínal na liché stránce. Předchozí kapitola končí na liché stránce. LibreOffice vloží prázdnou sudou stránku. Tato volba určuje, zda se takováta stránka má vytisknout.

Zásobník papíru podle nastavení tiskárny

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Fax

Pokud máte nainstalován faxový software a chcete faxovat přímo textové dokumenty, vyberte požadovaný fax.


Related Topics

Tisk příručky