Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Reguláris kifejezések listája

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Karakter Eredmény/Használat
Bármely karakter Az adott karaktert jelöli, kivéve ha mást adott meg.
. Bármely karaktert jelöli a sortörés- és a „bekezdés vége” jel kivételével. Például a „f.l” megtalálja a „fül” és a „fal” szót is.
^ Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy bekezdés elején található. A bekezdés elején található speciális karaktereket, mint például az üres mezőket vagy a karakterekhez lehorgonyzott kereteket a program figyelmen kívül hagyja. Példa: "^Péter".
$ Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy bekezdés végén található. A bekezdés végén található speciális karaktereket, mint például az üres mezőket vagy a karakterekhez lehorgonyzott kereteket a program figyelmen kívül hagyja. Példa: "Péter$".
* A „*” jel előtti karakter nulla vagy több előfordulását keresi. Például az „Ab*c” megtalálja az „Ac”, „Abc”, „Abbc”, „Abbbc” és ehhez hasonló karakterláncokat.
+ A „+” jel előtti karakter egy vagy több előfordulását keresi. Például az „AX.+4” megtalálja az „AXx4” szót, de figyelmen kívül hagyja az „AX4” szót.

A jelen keresési mintának megfelelő leghosszabb karakterláncot a program mindig megtalálja egy bekezdésben. Ha a bekezdés az "AX 4 AX4" karakterláncot tartalmazza, a teljes rész kiemelésre kerül.

? c)?y” megtalálja az „xy”, az „xaby” és az „xcy” karakterláncokat.
\ A keresés során a "\" jel után írt speciális karakterek normál karakterként és nem reguláris kifejezésként lesznek felismerve (kivéve a \n, a \t, a \> és a \< kombinációi). Például a "fa\." megtalálja a "fa." karakterláncot, de figyelmen kívül hagyja a "faló" vagy a "farkas" lehetőségeket.
\n A Shift+Enter használatával beszúrt sortörést jelöli. Egy sortörés „bekezdés vége” jelre való lecseréléséhez a Keresett szöveg és a Csere erre mezőkbe írja be a \n értéket, majd hajtson végre egy „Keresés és csere” funkciót.

A \n a Keresés mezőben a sortörést jelenti, amelyet a Shift+Enter billentyűkombinációval vittek be.

A \n a Csere erre mezőben a bekezdésjelet jelenti, amelyet az Enter vagy a Return billentyűvel vihet be.

\t Egy tabulátort jelöl. Ez a kifejezés a Csere erre mezőben is használható.
\> Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy szó végén található. Például a "füzet\>" megtalálja a "csekkfüzet", de figyelmen kívül hagyja a "füzetlap" szót.
\< Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy szó elején található. Például a "\<füzet" megtalálja a "füzetlap", de figyelmen kívül hagyja a "csekkfüzet" szót.
^$ Egy üres bekezdést keres meg.
^. Egy bekezdés első karakterét keresi meg.
& vagy $0 Cserekor a Keresett szöveg mezőben megadott keresési feltétel által talált karakterláncot hozzáadja a Csere erre mezőhöz.

Ha például az "ablak" szót írja a Keresett szöveg mezőbe és a "&kerete" szót pedig a Csere erre mezőbe, akkor az ablak szó az "ablak kerete" kifejezésre cserélődik.

Egy "&" karakter Csere erre mezőbe való beírásával módosíthatók a keresési feltétel által talált karakterlánc Attribútum vagy Formátum értékei.

[abc123] A zárójelek között lévő karakterek egyikét jelöli.
[a-e] Az a és e között elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli a kezdő és a záró karaktert is beleértve.

A karakterek a kódszámuk szerint vannak rendezve.

[a-eh-x] Az a és e, valamint a h és x között elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli.
[^a-s] Az a és s között nem elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli.
\xXXXX A négyjegyű hexadecimális kódjának (XXXX) megfelelő speciális karaktert jelöli.

A speciális karakter kódja a használt betűtípustól függ. A kódok megtekintéséhez válassza a Beszúrás - Különleges karakter lehetőséget.

” jel előtti és utáni kifejezést. Például az „ez|az” megtalálja az „ez” és az ”az” szót egyaránt.
{2} Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter hányszor szerepel. Például a „hal{2}” megtalálja és kijelöli a „hall” szót.
{1,2} Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter minimum és maximum hányszor szerepelhet. Például a „hal{1,2}” megtalálja és kijelöli a „hal” és a „hall” szót is.
{1,} Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter legalább hányszor szerepelhet. Például a "hal{2,}" megtalálja a "hall", a "halll" és a "hallllllllllll" szót is.
( ) A Keresett szöveg mezőbe írja be a következőt:

A zárójelben lévő karaktereket hivatkozásként adja meg. Ezután az aktuális kifejezésben az első hivatkozásra a "\1", a másodikra a "\2" karakterlánc megadásával hivatkozhat.

Ha például a szöveg tartalmazza a 13487889-es számot, és a (8)7\1\1 reguláris kifejezés használatával keres, a program a „8788”-at találja meg.

A kifejezések csoportosításához használhat zárójeleket is, például az "a(bc)?d" megtalálja az "ad" és az "abcd".

A Csere erre mezőben:

Használja a $ (dollár) jelet a \ (fordított perjel) helyett a hivatkozások lecserélésére. Használja a $0 karakterláncot a teljes megtalált karakterlánc lecserélésére.

[:alpha:] Egy betű karaktert jelöl. Használja az [:alpha:]+ kifejezést egy darab megtalálásához.
[:digit:] Egy szám karaktert jelöl. Használja a [:digit:]+ kifejezést egy darab megtalálásához.
[:alnum:] Egy alfanumerikus karaktert jelöl ([:alpha:] és [:digit:]).
[:space:] Szóköz karaktert jelöl (de nem a többi üres karaktert).
[:print:] Egy nyomtatható karaktert jelöl.
[:cntrl:] Nem nyomtatható karaktert jelöl.
[:lower:] Kisbetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.
[:upper:] Nagybetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.

Példák

e([:digit:])? – megtalálja az „e”-t és az azt követő nulla vagy egy számjegyet. Jelenleg az összes névvel rendelkező karakterosztályt (például a [:digit:]-et) zárójelbe kell tenni.

^([:digit:])$ – megtalálja azokat a sorokat vagy cellákat, amelyekben pontosan egy számjegy van.

A keresési kifejezések kombinálásával összetett keresések alakíthatók ki.

Olyan bekezdés megtalálása, amelyben egyedül csak három számjegy van.

^[:digit:]{3}$

• a ^ azt jelenti, hogy a találatnak a bekezdés elején kell lennie,

• a [:digit:] bármilyen számjegyre illeszkedik,

• a {3} azt jelenti, hogy a „[:digit:]” pontosan háromszor fordulhat elő,

• a $ azt jelenti, hogy a találatnak a bekezdés végén kell lennie.


Related Topics

Keresés és csere

When in Writer: Helyettesítő karakterek használata szöveg keresésénél

Keresés és csere a Writerben

Wikioldal a Writer alkalmazásban használt reguláris kifejezésekről

Wikioldal a Calc alkalmazásban használt reguláris kifejezésekről