Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Liste over regulære udtryk

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Tegn Resultat/Brug
Hvilket som helst tegn Repræsenterer det givne tegn med mindre andet er angivet.
. Repræsenterer hvilket som helst enkelt tegn undtagen et linjeskift eller afsnitskift. For eksempel vil søgeudtrykket "m.ger" returnerer både "måger" og "mager".
^ Finder kun søgeudtrykket, hvis udtrykket passer med begyndelsen af et afsnit. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede rammer i begyndelsen af et afsnit ignoreres. Eksempel: "^Peter".
$ Finder kun søgeudtrykket, hvis udtrykket passer med slutningen af et afsnit. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede rammer i slutningen af et afsnit ignoreres. Eksempel: "Peter$".
* Finder ingen eller flere forekomster af tegnet foran "*". For eksempel vil "Ab*c" finde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" og så videre.
+ Finder en eller flere forekomster af tegnet foran "+". For eksempel vil "AX.+4" finder "AXY4" og "AXYZ4", men ikke "AX4".

Søgningen finder altid afsnittets længste mulige tekststreng, som svarer til søgudtrykket. Hvis afsnittet indeholder tekststrengen "AX 4 AX4", vil hele passagen blive fremhævet.

? c)?y" finde "xy", "xaby", eller "xcy".
\ Søgning fortolker specialtegnet som følger "\" som et normalt tegn og ikke som et regulært udtryk (undtagen for kombinationerne \n, \t, \>, og \<). For eksempel, "Måge\." finder "Måge.", ikke "Måger" eller "Mågen".
\n Repræsenterer et linjeskift som blev indsat med tastekombinationen Skift+Enter. For at ændre et linjeskift til et afsnitskift, skal du indtaste \n i felterne Søg efter og Erstat med, og så udføre en søg og erstat.

\n i tekstfeltet Søg efter står for et linjeskift, som blev indsat med tastekombinationen Skift+Enter.

\n i tekstfeltet Erstat med står for et afsnitskift, som kan indtastes med Enter- eller Returntasten.

\t Repræsenterer en tabulator. Du kan også bruge dette udtryk i feltet Erstat med.
\> Finder kun søgeudtrykket, hvis det befinder sig i slutningen af et ord. For eksempel vil "måge\>" finde "havmåge", men ikke "mågeæg".
\< Finder kun søgeudtrykket, hvis det befinder sig i begyndelsen af et ord. For eksempel vil "\<måge" finde "mågeæg", men ikke "havmåger".
^$ Finder et tom afsnit.
^. Finder det første tegn i et afsnit.
& eller $0 Føjer tekststrengen, som blev fundet med søgekriteriet i feltet Søg efter, til udtrykket i feltet Erstat med, når du foretager en erstatning.

Hvis du for eksempel indtaster "måge" i feltet Søg efter og "hav&" i feltet Erstat med, vil ordet "måge" blive erstattet med "havmåge".

Du kan også indtaste en "&" i feltet Erstat med for at ændre Attributterne eller Formatet af tekststrengen, som blev fundet med søgekriteriet.

[abc123] Repræsenterer et af tegnene mellem de kantede parenteser.
[a-e] Repræsenterer hvilket som helst af tegnene fra a til e, inklusiv start- og sluttegnene

Tegnene er sorteret efter deres kodenumre.

[a-eh-x] Repræsenterer hvilket som helst af tegnene fra a til e samt fra h til x.
[^a-s] Repræsenterer alt som ikke er i intervallet fra a til s.
\xXXXX Repræsenterer et specialtegn baseret på dets firecifrede, heksadecimale kode (XXXX).

Koden for specialtegnet afhænger af den benyttede skrifttype. Du kan se koderne ved at vælge Indsæt - Specialtegn.

" og efter "|". For eksempel vil "hvis|når" finde både "hvis" og "når".
{2} Angiver antal gange tegnet foran den krøllede startparentes forekommer. For eksempel vil "bril{2}er" finde og markere "briller".
{1,2} Angiver antal gange tegnet foran den krøllede startparentes kan forekomme. For eksempel vil "bas{1,2}e" finde både "base" og "basse".
{1,} Angiver det mindste antal gange tegnet foran den krøllede startparentes kan forekommer. For eksempel vil "gløg{2,}r" finde både "gløggrosiner" og "gløgggryde".
( ) I feltet Søg efter:

Angiver tegnene indenfor parenteserne som en reference. Så kan du referere til første reference i den aktuelle udtryk med "\1", til det anden reference med "\2", og så videre.

Hvis din tekst for eksempel indeholder tallet 13487889, og du søger med det regulært udtryk (8)7\1\1, vil "8788" blive fundet.

Du kan også bruge () til at gruppere udtryk, for eksempel vil "a(bc)?d" finde både "ad" og "abcd".

I feltet Erstat med:

Brug $ (dollar) i stedet for \ (bagstreg) for at erstatte referencer. Brug $0 for at erstatte hele den fundne streng.

[:alpha:] Repræsenterer et bogstav (alpha er en forkortelse af det engelske ord alphabet, på dansk alfabet). Brug [.alpha:] for at finde et enkelt af dem.
[:digit:] Repræsenterer et decimalciffer (digit på engelsk). Brug [.digit:] for at finde et enkelt af dem.
[:alnum:] Repræsenterer et alfanumerisk tegn ([:alpha:] og [:digit:], se disse).
[:space:] Repræsenterer et mellemrum (men ikke andre blanktegn).
[:print:] Repræsenterer et tegn som kan udskrives (print på engelsk).
[:cntrl:] Repræsenterer et kontroltegn ("cntrl" er en forkortelse for de engelske ord control, på dansk kontrol).
[:lower:] Repræsenterer et lille bogstav, hvis STORE og små bogstaver er valgt i Indstillinger.
[:upper:] Repræsenterer et stort bogstav, hvis STORE og små bogstaver er valgt i Indstillinger.

Eksempler

e([:digit:])? -- søger efter 'e' efterfulgt af nul eller et ciffer. Bemærk at alle navngivne klasser, såsom [:digit:], for tiden skal indrammes i parenteser.

^([:digit:])$ -- søger efter linjer eller celler der indeholder et enkelt ciffer.

Du kan kombinere søgeudtrykkene til at udgøre sammensatte søgninger.

Find trecifrede tal alene i et afsnit

^[:digit:]{3}$

^ betyder, at der skal matches fra begyndelsen af et afsnit,

[:digit:] matcher et vilkårligt decimalt ciffer,

{3} betyder, at der skal være præcis 3 eksemplarer af "digit",

$ betyder at et match skal afslutte et afsnit.


Related Topics

Søg og erstat

When in Writer: Brug af jokertegn i tekstsøgninger

Søg og erstat i Writer

Wikiside om regulære udtryk i Writer

Wikiside om regulære udtryk i Calc