Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Teksteffecten

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Kies Opmaak - Teken - Teksteffecten (tabblad)

Kies Opmaak - Stijlen en opmaak, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw - Schrifteffecten (tabblad)

When in Calc: Menu Opmaak - Pagina - Koptekst/Voettekst - Bewerken (knop) (werkbladen)

Als de cursor binnen een woord staat, zal de functie worden toegepast op het gehele woord. Als een tekstgebied geselecteerd is, zal de functie worden toegepast op de gehele passage. Als er geen selectie is, zal de nieuwe functie starten als nieuwe tekst wordt ingevoerd, beginnend vanaf de cursorpositie.

Tekstkleur

Stelt de kleur voor de geselecteerde tekst in. Als u Automatisch selecteert, wordt de tekstkleur voor lichte achtergronden op zwart ingesteld en voor donkere achtergronden op wit.

  • Wilt u de kleur van een tekstselectie wijzigen, selecteer dan de gewenste tekst en klik op het pictogram Tekstkleur. Klik op de pijl naast het pictogram Tekstkleur en selecteer dan de gewenste kleur om een andere kleur toe te passen.
  • Als u op het pictogram Tekstkleur klikt voordat u tekst selecteert, verschijnt het verfblik. Selecteer de tekst met de verfblik-cursor om de kleur van de tekst te wijzigen. Wilt u de kleur van één woord wijzigen, dan dubbelklikt u op het woord. Klik op de pijl naast het pictogram Tekstkleur en selecteer de gewenste kleur om een andere kleur toe te passen.
  • Klik met de rechtermuisknop om de laatste wijziging ongedaan te maken.
  • Klik eenmaal of druk op de Esc-toets om de verfblik-modus af te sluiten.

When in Writer:

Warning.png De tekstkleur wordt genegeerd bij het afdrukken als het keuzevak Zwart afdrukken is geselecteerd in LibreOffice Writer - Afdrukken in het dialoogvenster Opties.


Warning.png De tekstkleur wordt op het scherm genegeerd als het keuzevak Gebruik altijd automatische tekstkleur voor schermweergave' is geselecteerd in Extra - Opties' - LibreOffice - Toegankelijkheid.

When in Writer: == Effecten ==

Selecteer de teksteffecten die u wilt toepassen.

=== Effecten ===

De volgende effecten voor hoofdlettergebruik zijn beschikbaar:

  • Zonder - Er wordt geen effect toegepast
  • Hoofdletters - wijzigt de geselecteerde tekens in kleine letters in tekens in hoofdletters
  • Kleine letters - wijzigt de geselecteerde tekens in hoofdletters naar kleine letters
  • Lettertype titel - wijzigt het eerste teken van elk geselecteerde woord naar een hoofdletter
  • Klein kapitaal - wijzigt de geselecteerde tekens in kleine letters in tekens in hoofdletters en verkleint ze vervolgens

Reliëf

Selecteer een reliëfeffect om op de geselecteerde tekst toe te passen. Wanneer u een verheven reliëf toepast, lijkt het alsof de tekens boven de pagina uitsteken. Bij een gegraveerd reliëf lijkt het alsof de tekens in de pagina zijn gedrukt.

Overzicht

De omtrek van de geselecteerde tekens weergeven. Dit effect kan niet in combinatie met elk lettertype worden gebruikt.

Schaduw

Voegt een schaduw toe die onder en rechts van de geselecteerde tekens valt.

When in Writer: {{{1}}}

Strepen boven

Selecteer het opmaakprofiel voor strepen boven dat u wilt toepassen. Selecteer het vak Woord voor woord om alleen strepen boven woorden toe te passen.>

Kleur strepen boven

Selecteer de kleur voor de strepen boven.

Doorhalen

Selecteer een opmaakprofiel voor doorhalen voor de geselecteerde tekst.

Note.png Als u uw document in MS Word-indeling opslaat, worden alle doorhalingen naar de stijl met één lijn geconverteerd.

Onderstrepen

Selecteer de onderstrepingsstijl die u wilt toepassen. Wanneer u de onderstreping alleen op woorden wilt toepassen, selecteert u het vakje Woord voor woord.

Note.png Als u onderstreping toepast op tekst in superscript, wordt de onderstreping toegepast op het niveau van het superscript. Als het superscript is opgenomen in een woord met normale tekst, wordt de onderstreping niet verhoogd.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram
Onderstrepen

Kleur onderstrepen

Selecteer een kleur voor de onderstreping.

Woord voor woord

Past het geselecteerde effect alleen op woorden toe en negeert spaties.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in Extra - Opties - Taalinstellingen - Talen.

Accentteken

Selecteer een teken dat boven of onder de gehele lengte van de geselecteerde tekst weergegeven moet worden.

Positie

Specificeer waar u de accenttekens wilt weergeven.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.


Related Topics

Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

LibreOffice-kleurentabellen

Tekstkleur veranderen