Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Znajdź i zamień

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Wyszukuje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień

Ctrl + F

Na pasku standardowym kliknij

Ikona
Znajdź i zamień

Szukaj

Wprowadź tekst, którego chcesz szukać, lub wybierz z listy poprzednią frazę wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania są wyświetlone w sekcji Opcje okna dialogowego

Zamień na

Wprowadź zastępczy tekst lub wybierz z listy używany ostatnio tekst lub styl.

Opcje zastępowania są wyświetlone w sekcji Opcje okna dialogowego.

Opcje

When in Calc: Całe komórkiTylko całe wyrazy

Szuka komórek z zawartością, która jest identyczna z kryteriami wyszukiwania.

Wstecz

Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i postępuje w kierunku początku pliku.

Wyrażenie regularne

Umożliwia użycie w wyszukiwaniu znaków wieloznacznych.

Lista wyrażeń regularnych

Uwzględniaj wielkość liter

Powoduje, że wielkie i małe litery są rozróżniane.

Tylko bieżące zaznaczenie

Przeszukuje tylko zaznaczony tekst lub komórki.

Szukaj stylów / Łącznie ze stylami

Szuka tekstu sformatowanego z użyciem określonego stylu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać styl z listy Wyszukaj. Aby określić styl zastępujący, należy wybrać go z listy Zamień na.

Note.png Po wybraniu atrybutów do wyszukiwania pole Szukaj stylów w obszarze Opcje okna dialogowego Znajdź i zamień programu LibreOffice Writer zmienia się na pole Łącznie ze stylami.
Note.png W razie konieczności wyszukania tekstu, którego atrybuty ustawiono przez zastosowanie bezpośredniego formatowania i stylów, należy zaznaczyć pole Łącznie ze stylami.

Komentarze

Program Writer umożliwia przeszukiwanie także tekstu komentarzy.

Wyszukiwanie atrybutów

Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Szukaj. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk ....

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Powoduje, że znaki o połowie i pełnej szerokości są rozróżniane.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania tekstu japońskiego w podobnej notacji. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy kliknąć przycisk ... i określić opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Znajdź wszystkie

Wyszukuje i zaznacza wszystkie wystąpienia szukanego tekstu lub formatowania (działa tylko w dokumentach programu Writer i Calc).

Znajdź

Znajduje i zaznacza następne wystąpienie poszukiwanego tekstu lub formatu w dokumencie.

Zamień wszystko

Zamienia wszystkie wystąpienia określonego tekstu lub formatu, który ma być zastąpiony.When in Impress: To polecenie należy powtarzać aż do wykonania wszystkich zastąpień w slajdzie.

Zamień

Zamienia znaleziony tekst lub format, a następnie poszukuje następnego wystąpienia.

When in Writer: Atrybut

When in Writer: Określa atrybuty wyszukiwanego tekstu. Na przykład wyszukiwanie atrybutu Czcionka spowoduje odnalezienie wszystkich wystąpień tekstu, który nie jest zapisany z użyciem czcionki domyślnej. Dotyczy to wszystkich fragmentów tekstu z bezpośrednio określoną czcionką jak również tych, gdzie czcionka jest zdefiniowana za pomocą stylu.

When in Writer: Format

When in Writer: Wyszukuje określone elementy związane z formatowaniem tekstu, np. typy czcionek, efekty dla czcionek czy przepływ tekstu.

When in Writer: Bez formatu

When in Writer: Kliknij pole Wyszukaj lub Zamień na , a następnie kliknij ten przycisk, aby usunąć kryteria wyszukiwania oparte na formatach.

When in Writer:

Note.png Kryteria wyszukiwania związane z formatowaniem są wyświetlone pod polem Szukaj lub Zamień na.

When in Calc: Wyszukaj

When in Calc: Formuły

When in Calc: Wartości

When in Calc: Szuka znaków występujących w wartościach i wynikach działania formuł.

When in Calc: Komentarze

When in Calc: Wyszukuje podane znaki w komentarzach połączonych z komórkami.

When in Calc: Kierunek szukania

When in Calc: Określa kierunek wyszukiwania w komórkach.

When in Calc: Wzdłuż wierszy

When in Calc: Wzdłuż kolumn

When in Calc: Przeszukuje kolumny od góry do dołu.

When in Calc: Dodatki

When in Calc: Wyszukaj we wszystkich arkuszach

When in Calc: Przeszukuje wszystkie arkusze w bieżącym pliku arkusza kalkulacyjnego.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Tip.png Po zamknięciu okna dialogowego Znajdź i zamień nadal możesz wyszukiwać na podstawie ostatnich wpisanych kryteriów wyszukiwania. W tym celu naciśnij kombinację klawiszy Shift +Ctrl+F.

Related Topics

Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Lista wyrażeń regularnych

Znajdowanie i zamiana w programie Writer