Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Zoeken en vervangen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Zoekt naar of vervangt tekst of opmaak in het huidige document.

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen

Ctrl+F

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram
Zoeken en vervangen

Zoeken naar

Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken of selecteer een eerdere zoekopdracht in de lijst.

Zoekopties worden weergegeven in het gebied Opties van het dialoogvenster

Vervangen door

Voer de vervangende tekst in of selecteer de vervangende tekst of het vervangende opmaakprofiel in de lijst.

Vervangingsopties worden weergegeven in het gebied Opties van het dialoogvenster.

Opties

When in Calc: Alleen hele cellenAlleen hele woorden

Zoeken naar hele woorden of cellen die identiek zijn aan de zoektekst.

Naar achteren

De zoekopdracht start op de cursorpositie en gaat terug naar het begin van het bestand.

Reguliere expressies

Staat u toe om jokertekens in uw zoakactie te gebruiken.

Lijst met reguliere expressies

Identieke hoofdletters/kleine letters

Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.

Alleen huidige selectie

Zoekt alleen in de geselecteerde tekst of cellen.

Opmaakprofielen/Inclusief opmaakprofielen

Zoekt naar tekst die is opgemaakt met het opgegeven opmaakprofiel. Selecteer dit selectievakje en dan een opmaakprofiel in de keuzelijst Zoeken naar. Als u een vervangend opmaakprofiel wilt opgeven, selecteert u een opmaakprofiel in de keuzelijst Vervangen door.

Note.png Nadat u de attributen hebt geselecteerd waarnaar u wilt zoeken, verandert het vak Opmaakprofielen in het gebied Optiesvan het dialoogvenster Zoeken en vervangenin LibreOffice Writer in Inclusief opmaakprofielen.
Note.png Als u naar tekst wilt zoeken waarin attributen zijn ingesteld via directe opmaak en opmaakprofielen, selecteert u het vak Inclusief opmaakprofielen.

Notities

In Writer kunt u selecteren om teksten van notities op te nemen in uw zoekacties.

Naar attributen zoeken

Overeenkomsten zoeken

De termen zoeken die lijken op de tekst in Zoeken naar. Selecteer dit vakje en klik vervolgens op de knop ... om de gewenste opties te specificeren.

Identieke tekenbreedte (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

Onderscheid maken tussen tekenopmaak met halve breedte en volledige breedte.

Overeenkomstige schrijfwijze (Japans) (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

U kunt hier zoekopties specificeren voor een overeenkomstige schrijfwijze die in Japanse tekst wordt gebruikt. Selecteer dit vakje en klik vervolgens op de knop ... om de zoekopties te specificeren.

Zoeken in Japans

Alles zoeken

Vindt en selecteert tekst of opmaak, waarnaar u in een document op zoek bent (alleen in Writer en Calc documenten).

Zoeken

Zoekt en selecteert de volgende positie van de tekst of opmaak waarnaar u in het document zoekt.

Alles vervangen

Vervangt alle eenheden van de tekst of de opmaak die u wilt vervangen.When in Impress: Herhaal deze opdracht totdat alle vervangingen op uw dia zijn gemaakt.

Vervangen

Vervangt de geselecteerde tekst of opmaak waarnaar u zocht, en zoekt dan naar het volgende exemplaar.

When in Writer: Attributen

When in Writer: Kies de tekstattributen waarnaar u wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar het attribuut Lettertype, wordt alle tekst gevonden waarvoor het standaardlettertype niet wordt gebruikt. Alle tekst met een direct gecodeerd lettertypeattribuut en alle tekst waarvoor een opmaakprofiel het lettertypeattribuut wijzigt, wordt gevonden.

When in Writer: Opmaak

When in Writer: Vindt specifieke tekstopmaakkenmerken, zoals lettertypen, teksteffecten en tekstverloopkarakteristieken.

When in Writer: Geen opmaak

When in Writer: Klik in het vak Zoeken naar of in het vak Vervangen door en klik vervolgens op deze knop om de zoekcriteria, op basis van de opmaak, te verwijderen.

When in Writer:

Note.png De zoekcriteria voor opmaakattributen worden weergegeven onder het vak Zoeken naar of het vak Vervangen door.

When in Calc: Zoeken in

When in Calc: Formules

When in Calc: Waarden

When in Calc: Zoekt naar tekens in waarden en in formule-uitkomsten, die u heeft gespecificeerd.

When in Calc: Notities

When in Calc: Zoekt naar tekens die u heeft gespecificeerd in de notities die zijn gekoppeld aan cellen.

When in Calc: Zoekrichting

When in Calc: Bepaalt de volgorde voor het doorzoeken van de cellen.

When in Calc: Rijen

When in Calc: Kolommen

When in Calc: Zoekt van boven naar beneden door de kolommen.

When in Calc: Extra's

When in Calc: In alle bladen zoeken

When in Calc: Zoekt in alle bladen van het huidige werkbladbestand.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Tip.png Als u het dialoogvenster Zoeken en vervangen hebt gesloten, kunt u nog steeds zoeken met de laatste zoekcriteria die u hebt ingevoerd, door op Shift+Ctrl+F te drukken.

Related Topics

Jokertekens gebruiken om te zoeken in tekst

Lijst met reguliere expressies

Zoeken en vervangen in Writer