Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Søg og erstat

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Søger efter eller erstatter tekst eller formater i det aktuelle dokument.

Vælg Rediger - Søg og erstat

Ctrl+F

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon
Søg og erstat

Søg efter

Indtast den tekst, som du vil søge efter, eller vælg en tidligere søgning fra listen.

Søgeindstillinger er opremset i området Indstillinger i dialogen

Erstat med

Indtast erstatningsteksten eller vælg en nylig erstatningstekst eller typografi fra listen.

Erstatningsindstillinger er opremset i dialogens område Indstillinger.

Indstillinger

When in Calc: Hele cellerKun hele ord

Søger efter hele ord eller celler, som er identiske med søgeteksten.

Baglæns

Søg begynder ved den aktuelle markørplacering og går baglæns til begyndelsen af filen.

Regulære udtryk

Giver dig mulighed for at bruge jokertegn i din søgning.

Liste over regulære udtryk

STORE og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver.

Kun det markerede

Søger kun i de(n) markerede tekst eller celler.

Søg efter typografier / Inklusiv typografier

Søger efter typografien, som du angiver. Marker dette afkrydsningsfelt, og vælg så en typografi fra listen Søg efter. For at angive en erstatningstypografi, vælg en typografi fra listen Erstat med.

Note.png Efter at du vælger attributterne, som du vil søge efter, ændres feltet Søg efter typografier i området Indstillinger af LibreOffice Writer-dialogen Søg og erstat til Inklusiv typografier.
Note.png Hvis du vil søge efter tekst, hvor attributterne blev indstillet ved at bruge direkte formatering og typografier, skal du markere feltet Inklusiv typografier.

Kommentarer

I Writer kan du vælge at inkludere teksten i kommentarer i dine søgninger.

Søg efter attributter

Søg lignende

Søg termer, som er lignende teksten i Søg efter. Marker dette afkrydsningsfelt og klik så på knappen ... for at definere indstillinger for ensartetheden.

Sammenhold tegnbredde (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Skelner mellem halv-bredde og fuld-bredde tegnformer.

Lyder som (japansk) (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Lader dig angive søgeindstillingerne for lignende notation brugt i japansk tekst. Marker dette afkrydsningsfelt, og klik så på knappen ... for at specificere søgeindstillingerne.

Søgeindstillinger for japansk

Søg alle

Finder og markerer alle forekomster af den tekst eller formatering som du leder efter i dokumentet (kun i Writer- og Calc-dokumenter).

Søg

Finder og vælger den næste forekomst af teksten eller formatet, som du søger efter i dokumentet.

Erstat alle

Erstatter alle forekomster af teksten eller formatet som du ønsker at erstatte.When in Impress: Gentag denne kommando indtil alle erstatninger på dit dias er gennemført.

Erstat

Erstatter den markerede tekst eller formatet, som du søgte efter, og søger dernæst efter næste forekomst.

When in Writer: Attributter

When in Writer: Vælg den tekstattribut du vil søge efter. For eksempel, hvis du leder efter attributten Skrifttype, findes alle de forekomster i teksten som ikke bruger standardskrifttypen. Alle tekster som har en direkte kodet skrifttypeattribut, og alle tekster hvor en typografi ændrer skrifttypeattributten, findes.

When in Writer: Format

When in Writer: Finder specifikke tekstformateringsegenskaber såsom skrifttyper, skrifteffekter og egenskaber for tekstforløb.

When in Writer: Intet format

When in Writer: Klik i feltet Søg efter eller Erstat med, og klik så på denne knap for at fjerne søgekriterier baseret på formater.

When in Writer:

Note.png Søgekriterier for formateringsattributter vises under feltet Søg efter eller Erstat med.

When in Calc: Søg i

When in Calc: Formler

When in Calc: Værdier

When in Calc: Leder efter de tegn, som du angiver, i værdier og i resultaterne af formler.

When in Calc: Kommentarer

When in Calc: Leder efter de tegn, som du angiver, i de kommentarer som er hæftet til cellerne.

When in Calc: Søgeretning

When in Calc: Bestemmer rækkefølgen for søgning i cellerne.

When in Calc: Rækker

When in Calc: Kolonner

When in Calc: Søger fra top til bund gennem kolonnerne.

When in Calc: Ekstra

When in Calc: Søg i alle ark

When in Calc: Søger gennem alle arkene i den aktuelle regnearksfil.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Tip.png Efter du lukker dialogen Søg og erstat, kan du stadig søge med det sidst indtastede søgekriterium ved at trykke på Skift+Ctrl+F.

Related Topics

Brug af jokertegn i tekstsøgninger

Liste over regulære udtryk

Søg og erstat i Writer