Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Najít a nahradit

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Hledá nebo nahradí text nebo formátování v aktuálním dokumentu.

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit

Ctrl+F

Na standardním panelu nástrojů klepněte na

Ikonka
Najít a nahradit

Hledat

Zadejte text, který chcete najít, nebo vyberte ze seznamu starší.

Možnosti hledání jsou vypsány v části Volby tohoto dialogu

Nahradit za

Zadejte nebo vyberte ze seznamu text či styl pro nahrazení.

Možnosti nahrazení jsou vypsány v části Volby tohoto dialogu

Volby

When in Calc: Entire CellsWhole words only

Hledá celá slova nebo buňky, která jsou stejná jako hledaný text.

Pozpátku

Hledání začne na aktuální pozici kurzoru a postupuje směrem zpět k začátku souboru.

Regulární výrazy

Umožní Vám použít divoké karty v hledání.

Seznam regulárních výrazů

Rozlišovat velikost

Rozlišuje mezi velkými a malými znaky.

Pouze současný výběr

Vyhledá pouze vybraný text nebo buňky

Hledat styly / Včetně stylů

Hledá text formátovaný stylem, který určíte. Zaškrtněte toto políčko a poté vyberte styl ze seznamu Hledat. Nový styl je možné vybrat v seznamu Nahradit za.

Note.png Když vyberete atributy, které chcete hledat, pole Hledat styly v dialogu Najít a nahradit LibreOffice Writer se změní na Včetně stylů.
Note.png Pokud chcete hledat text, který má přímým formátováním nastaven určité atributy, zvolte pole Včetně stylů.

Komentáře

In Writer, you can select to include the comment texts in your searches.

Hledání atributů

Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Hledat. Zaškrtněte toto políčko a poté klepněte na tlačítko ... pro nastavení voleb podobnosti.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Rozlišuje mezi formami znaku v poloviční šířce a plné šířce.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto políčko a poté klikněte na tlačítko ... pro určení voleb vyhledávání.

Hledání v japonštině

Najít vše

Finds and selects all instances of the text or the format that you are searching for in the document (only in Writer and Calc documents).

Najít

Najde a označí v dokumentu následující výskyt textu nebo formátu, který hledáte..

Nahradit vše

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.When in Impress: Repeat this command until all replacements on your slide have been made.

Nahradit

Nahradí označený text nebo formát, který jste vyhledal, a poté hledá další výskyt.

When in Writer: Atributy

When in Writer: Vyberte atributy textu, které chcete hledat. Např. pokud hledáte atribut Písmo, vyhledá se veškerý text, který nepoužívá výchozí písmo. Nalezne se text, který má přímo určené písmo, a text, kde styl mění písmo.

When in Writer: Formát

When in Writer: Nalezne specifický text formátující typ fontu, efekty fontu a charakteristiku toku textu.

When in Writer: No Format

When in Writer: Click in the Search for or the Replace with box, and then click this button to remove the search criteria based on formats.

When in Writer:

Note.png Vyhledávací kritéria pro formátovací atributy se zobrazují pod polem Hledat či Nahradit za.

When in Calc: Search in

When in Calc: Formulas

When in Calc: Values

When in Calc: Searches for the characters that you specify in values and in the results of formulas.

When in Calc: Comments

When in Calc: Searches for the characters that you specify in the comments that are attached to the cells.

When in Calc: Search direction

When in Calc: Determines the order for searching the cells.

When in Calc: By Rows

When in Calc: By Columns

When in Calc: Searches from top to bottom through the columns.

When in Calc: Extras

When in Calc: Search in all sheets

When in Calc: Searches through all of the sheets in the current spreadsheet file.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Tip.png Po zavření dialogu Hledat & Nahradit můžete stále naposledy vložená kritéria použít pro hledání pomocí stisknutí Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Používání zástupných znaků při hledání textu

Seznam regulárních výrazů

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer