Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Spočítat

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Open a spreadsheet document, choose Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate

Iterační odkazy

V této části můžete omezit počet aproximačních kroků při iteračních výpočtech. Také můžete určit stupeň přesnosti výsledku.

Iterace

Určuje, zda se mají počítat vzorce s iteračními odkazy (vzorce, které se neustále opakují, dokud není problém vyřešen). Pokud není pole Iterace zaškrtnuto, iterační odkazy způsobí chybu.

Example: calculating the cost of an item without the value-added tax.

  1. Do buňky A5 napište 'Prodejní cena', do buňky A6 'Cena bez DPH' a do buňky A7 text 'DPH'.
  2. Nyní do buňky B5 zapište prodejní cenu (např. 100). Cena bez daně by se měla zobrazit v buňce B6 a daň by se měla zobrazit v buňce B7.
  3. Víte, že daň z přidané hodnoty se počítá jako 'cena bez daně krát 19%' a že cenu bez daně získáte odhadem výše DPH z prodejní ceny. Do B6 zapište vzorec "=B5-B7" pro výpočet ceny bez daně a do buňky B7 zapište vzorec "=B6*0.19" pro výpočet DPH.
  4. Pro správný výpočet vzorců povolte iterace, jinak se ve stavovém řádku zobrazí chybová zpráva 'Cyklický odkaz'.
A B
5 Prodejní cena 100
6 Cena bez DPH =B5-B7
7 DPH =B6*0,19

Kroky

Nastaví maximální počet kroků iterace.

Minimální změna

Určuje rozdíl mezi výsledky dvou iteračních kroků. Je-li výsledek iterace nižší než minimální hodnota změny, iterace skončí.

Datum

Vyberte počáteční datum pro interní převod z dní na čísla.

12/30/1899 (výchozí)

Nastaví jako den nula 30. 12. 1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Nastaví jako den nula 1. 1. 1900. Toto nastavení použijte pro sešity StarCalc 1.0 s datovými záznamy.

01/01/1904

Nastaví jako den nula 1. 1. 1904. Toto nastavení použijte pro sešity importované z cizího formátu.

Rozlišovat velká a malá písmena

Určuje, zda se má při porovnávání obsahu buněk rozlišovat mezi velkými a malými písmeny.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

Note.png Textová funkce EXACT rozlišuje malá a velká písmena vždy, nezávisle na nastavení v tomto dialogovém okně.

Desetinná místa

Určuje počet číslic při zobrazování čísel se Standardním formátem čísla. Čísla jsou jako zaokrouhlená zobrazována, ne ukládána.

Přesnost podle zobrazení

Určuje, zda se mají výpočty provádět se zaokrouhlenou hodnotou zobrazenou v sešitu. V grafech se zobrazují zaokrouhlené hodnoty. Pokud není zaškrtnuto pole Přesnost podle zobrazení, zobrazují se čísla zaokrouhlená, ale při výpočtech se používají interní nezaokrouhlené hodnoty.

Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky

Vyhledávací kritéria, která nastavíte pro databázové funkce Calc, musí platit přesně pro celou buňku. Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, LibreOffice Calc se při prohledávání buněk v databázových funkcích chová stejně jako MS Excel.

.* v následující pozici Výsledek vyhledávání
win Najde win, ale ne win95, os2win nebo upwind
win.* Najde win a win95, ale ne os2win nebo upwind
.*win Najde win a os2win, ale ne win95 nebo upwind
.*win.* Najde win, win95, os2win a upwind

Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, hledání "win" se chová stejně jako ".*win.*". Hledaný výraz se při hledání pomocí databázových funkcí Calc může nacházet kdekoliv v buňce.

Povolit regulární výrazy ve vzorcích

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Automaticky najít popisky sloupců a řádků

Určuje, že jako popisek sloupce chcete použít text v buňce nad sloupcem nebo pro řádek v buňce vpravo od řádku. Text musí obsahovat alespoň jedno slovo a nesmí obsahovat žádné operátory.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.