Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Atributy

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Vyberte atributy textu, které chcete hledat. Např. pokud hledáte atribut Písmo, vyhledá se veškerý text, který nepoužívá výchozí písmo. Nalezne se text, který má přímo určené písmo, a text, kde styl mění písmo.

Hledání atributů

Volby

Vyberte atributy, které chcete vyhledat.

Vdovy

Najde atribut Kontrola vdov.

Odsazení

Najde atribut Odsazení (zleva, zprava, první řádek).

Přeškrtnutí

Najde znaky, které používají atribut Přeškrtnutí (jednoduché nebo dvojité).

Blikající

Najde znaky, které používají atribut Blikající.

Velikost písma

Najde znaky, které používají atributy Velká písmena, Malá písmena, Malé kapitálky a Titulek.

Zarovnání

Hledá atribut Zarovnání (vlevo, vpravo, na střed, do bloku).

Řádkování

Najde atribut Řádkování (jednoduché, 1,5 řádku, dvojité, proporcionální, nejméně, odstup prvního řádku).

Pozadí znaku

Najde znaky, které používají atribut Pozadí.

Jednotlivá slova

Najde jednotlivá slova, která používají atribut podtržení nebo přeškrtnutí.

Vzdálenost

Hledá atribut Vzdálenost (nahoře, dole).

Svislé zarovnání textu

Najde atribut Svislé zarovnání textu.

Podtržení

Najde znaky, které používají atribut Podtržení (jednoduché, dvojité nebo tečkované).

Kroky tabelátoru

Najde odstavce, které používají doplňující tabulátory.

Jazyk

Najde atribut Jazyk (pro kontrolu pravopisu).

Měřítko

Najde atribut Měřítko.

Dělení slov

Najde atribut Dělení slov.

Styl stránky

Najde atribut Zalomení se stylem stránky.

Sirotci

Najde atribut Kontrola sirotků.

Sklon písma

Najde atribut Kurzíva nebo Tučná kurzíva.

Váha písma

Najde atribut Tučné nebo Tučná kurzíva.

Rozdělit odstavec

Hledá atribut Nedělit odstavec.

Velikost písma

Najde atribut Velikost písma/Výška písma.

Barva písma

Najde prvky, kde byla změněna výchozí barva písma.

Písmo

Najde prvky, kde bylo změněno výchozí písmo.

Stín

Najde atribut Stín.

Rotace

Najde atribut Rotace.

Reliéf

Najde atribut Reliéf.

Registr

Najde atribut Registr.

Umístění

Najde znaky, které používají atribut Běžné, Horní index nebo Dolní index.

Osnova

Najde atribut Osnova.

Kerning

Najde atribut Vzdálenost (standardní, rozšířené, zúžené) a Kerning párů.

Svázat s dalším odstavcem

Hledá atribut Svázat s dalším odstavcem.