Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Průvodce funkcí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Otevře Průvodce funkcí, který vám pomůže interaktivně vytvářet vzorce. Než spustíte průvodce, vyberte buňku nebo rozsah buněk v aktuálním listu, kam se má vzorec vložit.

Zvolte Vložit - Funkce

Ctrl+F2

Na Panelu vzorců klepněte na

Ikonka
Průvodce funkcí
Note.png {{{1}}}

Průvodce funkcí má dvě záložky: Funkce slouží k vytváření vzorců, Struktura slouží ke kontrole stavby vzorce.

Záložka Funkce

Seznam kategorií a funkcí

Kategorie

Seznam všech kategorií, do kterých mohou být různé funkce přiřazeny. Zvolte kategorii a v seznamu pod ní se zobrazí odpovídající funkce. Zvolte "Vše" pro zobrazení všech funkcí seřazených podle abecedy, nezávisle na kategorii. Kategorie "Naposledy použito" obsahuje funkce, které byly nedávno použity.

Funkce

Zobrazí funkce nalezené ve vybrané kategorii. Pro vybrání funkce na ni poklepejte. Klepnutí na jméno funkce zobrazí její krátký popis.

Pole

Určuje, že zvolená funkce bude do vybraného rozsahu buněk jako maticový vzorec. Maticové vzorce operují na více buňkách. Každá buňka v poli obsahuje vzorec, ne jako kopii, ale jako společný vzorec sdílený všemi buňkami matice.

Volba Pole je shodná s příkazem Ctrl+Shift+Enter, který se používá pro vložení a potvrzení vzorců v listu: Vzorec se vloží jako maticový vzorec, což je naznačeno složenými závorkami { }.

Note.png Maximální velikost rozsahu pole je 128 krát 128 buněk.

Pole pro vložení argumentů funkce

Když poklepete na funkci, na pravé straně dialogu se zobrazí pole pro vložení argumentů funkce. Chcete-li vložit odkaz na buňku jako argument, klepněte přímo na buňku, nebo označte požadovanou oblast v listu přetažením myši. Číselné a jiné hodnoty nebo odkazy lze vložit přímo do odpovídajícího pole v dialogu. Pokud používáte data a časy, ujistěte se, že pro datum/čas používáte správný formát. Klepněte na OK pro vložení vzorce do sešitu.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a referenční rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikonka
Zmenšit
Ikonka
Maximalizovat

Výsledek funkce

Jakmile zadáte argumenty funkce, spočítá se výsledek. Náhled vás informuje o tom, je-li možné s danými argumenty výpočet provést. Pokud výpočet s danými argumenty skončí chybou, je zobrazen odpovídající chybový kód.

Vyžadované argumenty jsou vyznačeny tučně.

f(x) (závisí na vybrané funkci)

Zobrazí se další Průvodce funkcí, kde vyberete vnořenou funkci, která bude vložena do výsledného vzorce.

Argument/Parametr/Odkaz na buňku (závisí na vybrané funkci)

Počet viditelných textových polí závisí na funkci. Zadejte argumenty přímo do pole argumentů, nebo klepněte na buňku s požadovanou hodnotou v tabulce.

Výsledek

Zobrazí výsledek výpočtu nebo chybovou zprávu.

Vzorec

Zobrazuje vytvářený vzorec. Zapište požadované údaje přímo, nebo je vyplňte s pomocí Průvodce.

Zpět

Přesouvá pozornost průvodce zpět po jednotlivých částech vzorce, které přitom zvýrazňuje.

Tip.png Chcete-li upravit konkrétní funkci ve složitém vzorci, poklepejte na ni v poli Vzorec.

Další

Přesouvá pozornost průvodce vpřed po jednotlivých částech vzorce, které přitom zvýrazňuje. Toto tlačítko lze také použít pro přiřazení funkcí do vzorce. Vyberete-li funkci a klepnete na tlačítko Další, funkce se objeví v poli Vzorec.

Tip.png Poklepáním na název funkce v okně výběru ji přenesete do pole Vzorec.

Zrušit

Zavře dialog aniž použije vzorec.

OK

Ukončí Průvodce funkcí a přenese vzorec do vybraných buněk.

Seznam kategorií a funkcí

Záložka Struktura

Tato záložka ukazuje strukturu vzorce.

Note.png Jestliže spustíte Průvodce funkcí s kurzorem umístěným na buňce, která už vzorec obsahuje, otevře se v Průvodci záložka Struktura a zobrazí se složení aktuálního vzorce.

Struktura

Zobrazí hierarchickou reprezentaci aktuálního vzorce. Klepnutím na značku plus/mínus lze zobrazit/skrýt argumenty funkcí.

Note.png Modré tečky ukazují správně vložené argumenty. Červené tečky označují chybný typ vložených dat. Například má-li funkce SUM jako jeden argument vložen text, je tento zvýrazněn červeně, protože funkce SUM pracuje pouze s číselnými argumenty.