Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hledání a nahrazování v programu Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V sešitech můžete hledat slova, vzorce a styly. Můžete se přesouvat z jednoho výsledku na druhý, nebo můžete zvýraznit všechny odpovídající buňky najednou a potom použít jiný formát nebo nahradit obsah těchto buněk.

Dialog Najít a nahradit

Buňky mohou obsahovat text nebo čísla, zapsané podobně jako v textovém dokumentu. Ale buňky mohou také obsahovat text nebo čísla coby výsledek výpočtu. Pokud například buňka obsahuje vzorec =1+2, zobrazí výsledek 3. Musíte se rozhodnout, zda chcete hledat 1 či 2, nebo 3.

Hledání vzorců či hodnot

V dialogu Najít a nahradit můžete určit, zda chcete hledat části vzorce, nebo výsledek výpočtu.

  1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit.
  2. Dialog rozšíříte klepnutím na tlačítko Více voleb.
  3. V rozbalovacím poli Hledat v vyberte "Vzorce" nebo "Hodnoty".

Pokud zvolíte možnost "Vzorce", budete prohledávat všechny části vzorců.

Při volbě "Hodnoty" budete prohledávat výsledky výpočtů.

Note.png Obsah buněk může být různými způsoby formátován. Například číslo může být zobrazeno se symbolem měny při použití formátu Měna. Ačkoliv je tento symbol v buňce zobrazen, nemůžete ho použít jako cíl hledání.

Hledání textu

  1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit.
  2. Zadejte hledaný text do políčka Hledat.
  3. Klepněte myší buď na Najít nebo na Najít vše.

Pokud klepnete na Najít, Calc bude hledat další buňku, která obsahuje hledaný text. Můžete si ji prohlédnout, upravit její obsah a potom klepnutím na Najít přejít na další nalezenou buňku.

  1. Pokud dialog zavřete, můžete pomocí klávesové zkratky (Ctrl+Shift+F) najít další buňku i bez opětovného otevření dialogu.
  2. Calc normálně prohledává pouze aktuální list. Pokud chcete prohledat všechny listy dokumentu, klepněte na Více voleb a potom povolte Hledat ve všech listech.

Pokud klepnete na Najít vše, Calc vybere všechny buňky, které obsahují hledaný text. Nyní můžete ve všech těchto vybraných buňkách například nastavit tučný text, nebo aplikovat zvolený styl, akce ovlivní všechny vybrané buňky najednou.

Navigátor

  1. Pro otevření okna Navigátoru zvolte Zobrazit - Navigátor.

Navigátor je hlavní nástroj pro hledání a vybírání objektů.

Navigátor použijte pro vkládání objektů a odkazů v témže dokumentu nebo i z jiných otevřených dokumentů.


Related Topics

Používání zástupných znaků při hledání textu

Seznam regulárních výrazů

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer