Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Šifre napak v LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sledeča tabela ponuja pregled sporočil o napaki v modulu LibreOffice Calc. Če se napaka pojavi v aktivni celici s kazalko, bo sporočilo o napaki izpisano v vrstici stanja.

Šifra napake Sporočilo Razlaga
###

brez

Celica ni dovolj široka za prikaz vsebine.
501 Neveljaven znak Znak v formuli ni neveljaven.
502 Neveljaven argument Argument funkcije ima neveljavno vrednost, npr. negativno število za funkcijo korenjenja.
503
  1. NUM!
Neveljavna operacija v plavajoči vejici Rezultat izračuna je zunaj določenega obsega vrednosti.
504 Napaka v seznamu parametrov Funkcijski parameter je neveljavne vrste, npr. besedilo namesto številke, sklic domene namesto celice.
508 Napaka: manjkajoči par Manjkajoči oklepaj, npr. zaklepaj brez predhodnega oklepaja.
509 Manjkajoči operator Operator manjka, npr. "=2(3+4) *", kjer med številom "2" in "(" manjka operator.
510 Manjkajoča spremenljivka Spremenljivka manjka, ko sta npr. skupaj dva operatorja "=1+*2".
511 Manjkajoča spremenljivka Funkcija zahteva več spremenljivk, kot je podanih, npr. AND() in OR() brez parametrov.
512 Prekoračitev formule Prevajalnik: skupno število notranjih žetonov (t.j. operatorjev, spremenljivk, oklepajev) v formuli presega 512.
513 Prekoračitev niza Prevajalnik: identifikator v formuli presega 64 KB. Interpreter: rezultat operacije nad nizom presega 64 KB.
514 Notranja prekoračitev Operacije razvrščanja s prevelikim številom numeričnih podatkov (največ 100000) ali s prekoračitvijo izračunskega sklada.
516 Notranja skladenjska napaka Na izračunskem skladu je pričakovana matrika, vendar ta ni na voljo.
517 Notranja skladenjska napaka Neznana koda, dokument z novejšo funkcijo je npr. naložen na starejšo različico, ki te funkcije ne vključuje.
518 Notranja skladenjska napaka Spremenljivka ni na voljo.
519
  1. VALUE
Ni rezultata (#VALUE je v celici, ne gre za Nap:519!) Formule vrne vrednost, ki ne odgovarja definiciji ali pa celica, na katero se sklicuje formula, namesto številke vsebuje besedilo.
520 Notranja skladenjska napaka Prevajalnik je ustvaril neznano prevajalno kodo.
521 Notranja skladenjska napaka Ni rezultata v izračunskem skladu.
522 Krožen sklic Formula se nanaša neposredno ali posredno nase in ponovitve niso aktivirane v Orodja - Možnosti - LibreOffice Calc - Izračuni.
523 Potek računanja ne konvergira Nekatere funkcije finančne statistike zgrešijo ciljno vrednost ali pa ponavljanja krožnih sklicev ne dosežejo najmanjše spremembe v največjem naboru korakov.
524
  1. REF

Neveljavni sklici (namesto Nap:524 vsebuje celica #REF)

Prevajalnik: opisnega imena stolpca ali vrstice ni mogoče razločiti. Interpreter: v formuli manjka stolpec, vrstica ali delovni list, ki vsebuje celico, na katero se sklicuje.
525
  1. NAME?

Neveljavna imena (namesto Nap:525 vsebuje celica #NAME?)

Identifikatorja ni bilo mogoče ovrednotiti (npr.: ni veljavnega sklica, ni veljavnega imena domene, ni oznake stolpca/vrstice, ni makra, nepravilen decimalen delitelj, dodatka ni mogoče najti).
526 Notranja skladenjska napaka Zastarel, ni več v rabi, izvira lahko iz starih dokumentov, če je bil rezultat formula iz domene.
527 Notranja prekoračitev Interpreter: sklici so preveč vdelani (celica se nanaša na celico, ki se sklicuje na celico, ki se sklicuje na celico ...).
532
  1. DIV/0!
Deljenje z nič Operator deljenja /, če je imenovalec 0
Tudi nekatere druge funkcije vrnejo to napako. Primeri:
VARP z manj kot enim argumentom
STDEVP z manj kot enim argumentom
VAR z manj kot dvema argumentoma
STANDARDIZE s stdev=0
NORMDIST s stdev=0