Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kody błędów w programie LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Poniższa tabela zawiera zestawienie komunikatów o błędach programu LibreOffice Calc. Jeśli błąd występuje w komórce zawierającej kursor, komunikat o błędzie jest wyświetlony na pasku stanu

Kod błędu Informacja Znaczenie
###

brak

Komórka nie jest odpowiednio szeroka, aby możliwe było wyświetlenie zawartości.
501 Nieprawidłowy znak Nieprawidłowy znak w formule.
502 Nieprawidłowy argument Argument funkcji jest niepoprawny, np przykład liczba ujemna dla funkcji pierwiastka.
503
  1. NUM!
Nieprawidłowa operacja zmiennoprzecinkowa Dzielenie przez 0 lub inne działanie, którego wynikiem jest przekroczenie określonego zakresu wartości.
504 Błąd w liście parametrów Parametr funkcji jest nieprawidłowy, na przykład podano tekst zamiast liczby lub odwołanie do domeny zamiast odwołania do komórki.
508 Błąd ustawienia nawiasów Brakujący nawias - na przykład brak nawiasu otwierającego, choć podano nawias zamykający.
509 Brak operatora Brakujący operator, na przykład w wyrażeniu "=2(3+4)*" brak operatora między cyfrą "2" a nawiasem "(".
510 Brak zmiennej Brak zmiennej, na przykład gdy dwa operatory występują koło siebie: "=1+*2".
511 Brak zmiennej Funkcja wymaga większej liczby zmiennych niż podano, na przykład AND() i OR().
512 Za długa formuła Kompilator: łączna liczba wewnętrznych symboli (operatorów, zmiennych, nawiasów) użytych w formule przekroczyła 512.
513 Za długi ciąg znaków Kompilator: rozmiar identyfikatora w formule przekracza 64 KB. Interpreter: wynik operacji na ciągach przekracza rozmiar 64 KB.
514 Wewnętrzne przepełnienie Próbowano wykonać operację sortowania na zbyt dużej ilości danych liczbowych (maks. 100 000) lub nastąpiło przepełnienie stosu obliczeń.
516 Wewnętrzny błąd składni Brak oczekiwanej macierzy w stosie obliczeń.
517 Wewnętrzny błąd składni Nieznany kod. Dokument zawierający nowszą funkcję mógł zostać załadowany do starszej wersji, która nie zawiera tej funkcji.
518 Wewnętrzny błąd składni Zmienna nie jest dostępna
519
  1. VALUE
Brak wyniku (w komórce jest #VALUE zamiast Err:519!) Formuła zwraca wartość, która nie odpowiada jej definicji, lub zawiera odwołanie do komórki, która zawiera tekst zamiast liczby.
520 Wewnętrzny błąd składni Kompilator tworzy nieznany kod kompilatora.
521 Wewnętrzny błąd składni Brak wyniku
522 Odwołanie cykliczne Formuła zawiera bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do samej siebie, a opcja Iteracje nie jest ustawiona w menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.
523 Proces obliczeniowy nie jest zbieżny Wynik funkcji jest niewłaściwy lub odwołania iteracyjne nie osiągają minimum zmian przy ustawionej maksymalnej liczbie kroków.
524
  1. REF

Nieprawidłowe odwołania (komórka zawiera #ADR zamiast Err:524)

Kompilator: nie można uzyskać nazwy kolumny lub wiersza. Interpreter: w formule brak kolumny, wiersza lub arkusza zawierającego komórkę, do której się odwoływano.
525
  1. NAME?

Nieprawidłowe nazwy (komórka zawiera #NAZWA? zamiast Err:525)

Nie można oszacować identyfikatora. Na przykład brak prawidłowego odwołania, brak prawidłowej nazwy domeny, brak etykiet kolumn lub wierszy, nieprawidłowy znak oddzielający miejsca dziesiętne, brak dodatku.
526 Wewnętrzny błąd składni Przestarzały i nie używany, ale może zostać przeniesiony ze starszych dokumentów, jeśli wynikiem jest formuła z domeny.
527 Wewnętrzne przepełnienie Interpreter: Odwołania, takie jak odwołania między komórkami, są zbyt głęboko zagnieżdżone.
532
  1. DIV/0!
Dzielenie przez zero Operator dzielenia /, jeśli mianownik jest równy 0
Niektóre funkcje zwracają ten błąd, na przykład:
WARIANCJA.POPUL z mniej niż 1 argumentem
ODCH.STANDARD.POPUL z mniej niż 1 argumentem
WARIANCJA z mniej niż 2 argumentami
ODCH.STANDARDOWE z mniej niż 2 argumentami
NORMALIZUJ z odchyleniem standardowym=0
ROZKŁAD.NORMALNY z odchyleniem standardowym=0