Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Foutcodes in LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

De volgende tabel is een overzicht van de foutmeldingen voor LibreOffice Calc. Als de fout optreedt in de cel die de cursor bevat, wordt het foutenbericht weergegeven in de Statusbalk.

Foutcode Omschrijving Beschrijving
###

geen

De cel is niet breed genoeg om de inhoud weer te geven.
501 Ongeldig teken Teken in een formule is niet geldig.
502 Ongeldig argument Een functieargument heeft een ongeldige waarde, bijv. een negatief getal voor de wortel-functie.
503
  1. GETAL!
Ongeldige drijvende-kommabewerking Een berekening resulteert in een overloop van het gedefinieerde waardenbereik.
504 Parameterlijst fout Een functieparameter is van een ongeldig type, bijv. tekst in plaats van getal, of bereikverwijzing in plaats van een celverwijzing
508 Fout: Paar ontbreekt Ontbrekend haakje, bijvoorbeeld haakje sluiten')' zonder haakje openen '('
509 Ontbrekende operator Operator ontbreekt, bijvoorbeeld "=2(3+4) * " waar de operator tussen "2" en "(" ontbreekt.
510 Ontbrekende variabele Variabele ontbreekt, bijvoorbeeld als twee operatoren samenvallen "=1+*2".
511 Ontbrekende variabele De functie heeft meer variabelen nodig dan zijn opgegeven, bijv. EN() en OF() zonder parameter
512 Formule overschrijding Compiler: het totale aantal interne tekens (dat zijn operatoren, variabelen, haakjes) in de formule is meer dan 512.
513 Tekenreeksoverschrijding Compiler: een identifier in de formule is groter dan 64 KB. Interpreter: een resultaat van een tekenreeksbewerking is groter dan 64 KB.
514 Interne overschrijding Sorteerbewerkingen met teveel numerieke gegevens (max. 100000) of overschrijding van de berekenings-stack
516 Interne syntaxisfout Een matrix wordt verwacht voor de berekeningsbewerking, maar is niet beschikbaar
517 Interne syntaxisfout Onbekende code, bijvoorbeeld een document met een nieuwere functie wordt geladen in een oudere versie die de functie niet bevat
518 Interne syntaxisfout Een variabele werd verwacht vanuit de berekeningsbewerking, maar is niet beschikbaar
519
  1. WAARDE
Geen resultaat (#WAARDE staat in de cel in plaats van Err:519!) De formule levert een waarde die niet correspondeert met de definitie, of een cel, waarnaar in de formule wordt verwezen, bevat tekst in plaats van een getal.
520 Interne syntaxisfout De compiler maakte een onbekende compilercode
521 Interne syntaxisfout Geen resultaat op de berekeningsbewerking
522 Cirkelverwijzing De formule verwijst direct of indirect naar zichzelf en de optie Iteraties is niet ingesteld onder Extra - Opties - LibreOffice Calc - Berekenen.
523 De berekeningsprocedure zal niet uitkomen Functie miste een doelwaarde of terugkerende verwijzingen bereiken niet de minimumwijziging binnen het maximumaantal ingestelde stappen.
524
  1. VERW

ongeldige verwijzingen (in plaats van Err:524 bevat cel #VERW)

Compiler: een beschrijving voor de naam van een kolom/rij kon niet worden gevonden. Interpreter: in een formule ontbreekt de cel in de kolom, rij of blad waarnaar verwezen wordt.
525
  1. NAAM?

ongeldige namen (in plaats van Err:525 bevat cel #NAAM?)

Een ID kon niet worden geëvalueerd (bijv. geen geldige verwijzing, geen geldig bereiknaam, geen kolom/rij-label, geen macro, onjuiste decimale plaats, add-in niet gevonden).
526 Interne syntaxisfout Overbodig, niet meer gebruikt, maar kon komen van oude documenten als het resultaat een formule van een bereik was
527 Interne overschrijding Interpreter: Verwijzingen, zoals een cel die verwijst naar een cel, zijn ook ingekapseld.
532
  1. DEL/0!
Deling door nul Delingsoperator / als de noemer 0 is
Meerdere functies kunnen deze fout geven, bijvoorbeeld:
VARP met minder dan 1 argument
STDEVP met minder dan 1 argument
VAR met minder dan 2 argumenten
STDEV met minder dan 2 argumenten
STANDAARDISERING met stdev=0
NORM.VERD met stdev=0