Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hibakódok a LibreOffice Calc programban

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Az alábbi táblázat a LibreOffice Calc hibaüzeneteinek áttekintését tartalmazza. Ha a hiba a kurzort tartalmazó cellában következik be, akkor a hibaüzenet az Állapotsoron jelenik meg.

Hibakód Üzenet Magyarázat
###

nincs

A cella nem elég széles ahhoz, hogy megjelenítse a tartalmat.
501 Érvénytelen karakter A képletben érvénytelen karakter van.
502 Érvénytelen argumentum A függvényargumentum nem érvényes, például negatív szám áll a gyökjel alatt.
503
  1. SZÁM!
Érvénytelen lebegőpontos művelet A számítás túlcsordulást eredményez a megadott értéktartományban.
504 Paraméterlista-hiba A függvényparaméter nem érvényes, például szöveg van megadva szám helyett vagy tartományhivatkozás cellahivatkozás helyett.
508 Hiba: Hiányzó pár Hiányzó zárójel, például bezáró zárójelek nyitó zárójelek nélkül.
509 Hiányzó operátor Hiányzó operátor, például „=2(3+4) * ”, ahol a „2” és a „(” közül hiányzik az operátor.
510 Hiányzó változó Hiányzó változó, például akkor, amikor két operátor egymást követi: „=1+*2”.
511 Hiányzó változó A függvényeknek a megadottnál több változóra van szükségük, például ÉS() és VAGY().
512 Képlettúlcsordulás Fordító: a belső jelek száma (ilyenek az operátorok, a változók, a szögletes zárójelek) a képletben túllépi az 512-t.
513 Szövegtúlcsordulás Fordító: a képletben lévő egyik azonosító mérete meghaladja a 64 kB-ot. Értelmező: a karakterlánc-művelet egy eredménye túllépi a 64 kB-os méretet.
514 Belső túlcsordulás Túl sok számadattal próbált rendezni (max. 100000 lehet), vagy számításiverem-túlcsordulás történt.
516 Belső szintaktikai hiba A program mátrixot várt a számítási veremben, de az nem érhető el.
517 Belső szintaktikai hiba Ismeretlen kód, például régebbi verzióban nyit meg egy újabb verzióval készített dokumentumot, amelyben bizonyos függvények nem érhetők el.
518 Belső szintaktikai hiba A változó nem érhető el.
519
  1. ÉRTÉK
Nincs eredmény (#ÉRTÉK áll a cellában és nem Hiba:519!) A képlet olyan eredményt szolgáltat, amely nincs összhangban a definícióval, vagy a képletben hivatkozott cella szöveget tartalmaz szám helyett.
520 Belső szintaktikai hiba A fordító ismeretlen fordítókódot hoz létre.
521 Belső szintaktikai hiba Nincs eredmény.
522 Körkörös hivatkozás A képlet közvetlenül vagy közvetetten önmagára hivatkozik, és az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panel Iterációk beállítása nincs kijelölve.
523 A számítási eljárás nem konvergens Egy függvénynek hiányzik a célértéke, vagy az iteratív hivatkozások nem érik el a megadott maximális számú lépés alatt a minimális változást.
524
  1. HIV

Érvénytelen hivatkozások (Hiba:524 helyett a cellában #HIV! áll)

Fordító: egy oszlop vagy sor leírásnevét nem lehet feloldani. Értelmező: hiányzik egy képletben a hivatkozott cellát tartalmazó oszlop, sor vagy munkalap.
525
  1. NÉV?

Érvénytelen nevek (Hiba:525 helyett a cellában #NÉV? áll)

Egy azonosító nem értékelhető ki, például nincs érvényes hivatkozás, nincs érvényes tartománynév, nincs érvényes oszlop/sorcímke, nincs makró, hibás a tizedesosztó, nem található kiegészítő.
526 Belső szintaktikai hiba Elavult, már nem használatos, de régi dokumentumok esetén előfordulhat, ha az eredmény egy képlet egy tartományból.
527 Belső túlcsordulás Értelmező: A hivatkozások (ha például egy cella egy másik cellára hivatkozik) túlságosan egymásba vannak ágyazva.
532
  1. ZÉRÓOSZTÓ!
Osztás nullával Osztás operátor / és a nevező 0
Néhány függvény is ezt a hibát adja vissza, például:
a VARP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁSP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a VAR, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁS, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a NORMALIZÁLÁS, ha a szórás 0
a NORM.ELOSZL, ha a szórás 0