Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Fejlkoder i LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Den følgende tabel giver et overblik over fejlmeddelelser i LibreOffice Calc. Hvis fejlen opstår i cellen som indeholder markøren, vises fejlmeddelelsen i Statuslinjen.

Fejlkode Meddelelse Forklaring
###

ingen

Cellen er ikke bred nok til at vise indholdet.
501 Ugyldigt tegn Tegn i en formel er ikke gyldigt.
502 Ugyldigt argument Funktionens argument er ikke gyldigt, for eksempel et negativt tal i kvadratrodsfunktionen.
503
  1. NUM!
Ugyldig decimalbrøk operation En beregning resulterer i et overløb på det angivne værdiområde.
504 Parameter Liste fejl Funktionsparameter er ikke gyldig, for eksempel, tekst i stedet for et tal, eller en områdereference i stedet for cellereference.
508 Fejl: par manglende Manglende parentes, for eksempel slutparenteser, men ingen startparenteser
509 Manglende operator Operator mangler, for eksempel "=2(3+4) * ", hvor operatoren mellem "2" og "(" mangler.
510 Manglende variabel Variabel mangler, for eksempel når to operatorer er sammen "=1+*2".
511 Manglende variabel Funktion kræver flere variable, for eksempel AND() og OR().
512 Formel tekstoverløb Oversætter: det samlede antal interne tokens, (dvs. operatorer, variable, parenteser) i formlen overskrider 512.
513 Streng tekstoverløb Oversætter en identifikator i formlen overskrider 64 KB i størrelse.Fortolker: et resultat på en streng operation overskrider 64 KB i størrelse.
514 Intern tekstoverløb Sorter operation forsøgte på for mange numeriske data (MAKS. 100000) eller en beregningsstak fik overløb.
516 Intern syntaks fejl Matrix er forventet af beregningsstakken, men er ikke tilgængelig.
517 Intern syntaks fejl Ukendt kode, for eksempel er et dokument med en nyere funktion indlæst i en ældre version, som ikke indeholder funktionen.
518 Intern syntaks fejl Variabel er ikke tilgængelig
519
  1. VÆRDI (VALUE på engelsk)
Intet resultat (#VÆRDI er i cellen i stedet for Err:519!) Formlen giver en værdi, som ikke svarer til definitionen; eller en celle, der er krydshenvisning i formlen, indeholder tekst i stedet for et tal.
520 Intern syntaks fejl Oversætter giver en ukendt oversætterkode.
521 Intern syntaks fejl Intet resultat.
522 Cirkelformet reference Formel refererer direkte eller indirekte til sig selv, og indstillingen Gentagelser angives ikke under Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.
523 Beregningsproceduren vil ikke samles Funktion missede en målværdi, eller cirkulære referencer opnår ikke en minimal ændring indenfor de maksimal antal satte trin.
524
  1. REF

ugyldig referencer (i stedet for Err:524 viser cellen #REF)

Oversætter En kolonne- eller rækkebeskrivelse kunne ikke findes.Fortolker: i en formel, kolonnen, rækken eller arket, som indeholder en refereret celle, mangler.
525
  1. NAVN?

ugyldig navne (i stedet for Err:525 indeholder cellen #NAVN?)

En identifikator kunne ikke valideres, for eksempel ingen gyldig reference, intet gyldigt domænenavn, ingen kolonne-/rækkeetiket, ingen makro, ukorrekt decimaltegn, tilføjelsesfunktion ikke fundet.
526 Intern syntaks fejl Forældet, ikke længere brugt, men kunne komme fra gamle dokumenter hvis resultatet er en formel fra en Område.
527 Intern tekstoverløb Fortolker: Henvisninger, som når en celle refererer til en celle, er for indkapslet.
532
  1. DIV/0!
Division med nul Divisionsoperator / hvis nævneren er 0
Visse andre funktioner returnerer denne fejl, for eksempel:
VARIANSP med mindre end 1 argument
STDAFVP med mindre end 1 argument
VARIANS med mindre end 2 argumenter
STDAFV med mindre end 2 argumenter
STANDARDISER med standardafvigelse=0
NORMFORDELING med standardafvigelse=0