Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Datum- en tijdfuncties

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Deze functies worden gebruikt voor het invoegen en bewerken van datums en tijden.

Invoegen - Functie - Categorie Datum&Tijd

Note.png De functies waarvan de namen eindigen op _ADD leveren dezelfde resultaten op als de overeenkomende functies in Microsoft Excel. Gebruik de functies zonder _ADD om resultaten te verkrijgen die op internationale standaarden gebaseerd zijn. Zo berekent de functie WEEKNUMMER het weeknummer van een gegeven datum gebaseerd op de internationale standaard ISO 6801, terwijl WEEKNUMMER_ADD hetzelfde weeknummer als Microsoft Excel geeft.

LibreOffice behandelt de datum/tijdwaarden intern als een numerieke waarde. Als u de numerieke opmaak Getal aan een datum- of tijdwaarde toewijst, zal bijvoorbeeld 01/01/2000 12:00 PM worden omgezet in 36526,5. De waarde die aan de komma voorafgaat komt overeen met de datum; de waarde achter de komma komt overeen met de tijd. Als u deze nummerieke weergave van een datum of tijd niet wil zien moet u de getalnotatie wijzigen in een datum- of tijdweergave. Teneinde dit te doen selecteert u de cel die de datum- of tijdwaarde bevat, roep dan het contextmenu op en selecteer Cellen opmaken. Het tabblad Getallen bevat de functies voor het definiëren van de getalnotatie.

Datumbasis voor dag nul

Datums worden berekend als verschuivingen van een begindag nul. U kunt het volgende instellen als dag nul:

Datumbasis Gebruiken
'12-30-1899' (standaard)
'01-01-1900' (gebruikt in vorige StarCalc 1.0)
'01-01-1904' (gebruikt in Apple-software)

Kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Berekenen om de basis van de datum te selecteren.

Warning.png Wanneer u cellen met datumwaarden tussen verschillende werkbladen kopieert en plakt, moeten beide werkbladdocumenten dezelfde datumbasis hebben. Als de datumbases verschillen, worden de weergegeven datumwaarden gewijzigd!

Tweecijferige jaartallen

In Extra - Opties - LibreOffice - General vindt u het gebied Jaar (twee cijfers). Dit stelt de periode in waarvoor de tweecijferige informatie van toepassing is. Merk op dat aanpassingen die hier worden gemaakt gevolgen hebben voor sommige van de volgende functies.

Note.png Houdt er rekening mee dat wanneer u datums invoert, schuine streepjes (bijvoorbeeld 20/07/54) of liggende streepjes (bijvoorbeeld 20-07-54) geïnterpreteerd kunnen worden als rekenkundige operatoren. Datums die dus op deze manier worden ingevoerd, worden niet altijd herkend als datums, wat tot verkeerde berekeningen kan leiden. Teneinde te vermijden dat datums worden geïnterpreteerd als delen van een formule moet u ze tussen aanhalingstekens plaatsen, bijvoorbeeld "20/07/54".

Functies

JAAR.DEEL

JAAR

WERKDAG

WEEKNUMMER_ADD

WEEKNUMMER

WEEKDAG

VANDAAG

TIJDWAARDE

TIJD

SECONDE

NU

NETTO.WERKDAGEN

MAAND

MINUUT

UUR

LAATSTE.DAG

ZELFDE.DAG

EERSTEPAASDAG

DAGEN360

DAGEN

DAG

DATUMWAARDE

DATUM


Related Topics

Calc-functies in de OpenOffice.org-wiki