Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Datové a časové funkce

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Tyto funkce se používají pro vkládání a úpravu data a času.

Vložit - Funkce - Kategorie Datum a čas

Note.png The functions whose names end with _ADD return the same results as the corresponding Microsoft Excel functions. Use the functions without _ADD to get results based on international standards. For example, the WEEKNUM function calculates the week number of a given date based on international standard ISO 8601, while WEEKNUM_ADD returns the same week number as Microsoft Excel.

LibreOffice interně zpracovává hodnotu data/času jako numerickou hodnotu. Pokud přiřadíte číselný formát "Číslo" datové nebo časové hodnotě, potom bude převedena na číslo. Například '01/01/2000 12:00 PM' se převede na 36526.5. Celočíselná hodnota odpovídá datu, desetinná část odpovídá času. Chcete-li místo číselného zobrazení data a času použít normální formát, vyberte buňku obsahující datum nebo čas, vyvolejte kontextové menu a zvolte Formát buněk a v záložce Čísla vyberte požadovaný formát.

Základní datum pro den nula

Data se počítají odchylkou od počátečního dne nula. Den nula můžete nastavit na některé z těchto dat:

Základní datum Použito
'12/30/1899' (výchozí)
'01/01/1900' (použito ve StarCalc 1.0)
'01/01/1904' (použito v software Apple)

Choose Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate to select the date base.

Warning.png Když kopírujete a vkládáte buňky obsahující data mezi různými sešity, oba dokumenty musí být nastaveny na stejné základní datum. Pokud se základní data liší, změní se zobrazené datum!

Dvouciferné roky

In Tools - Options - LibreOffice - General you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Note.png Když vkládáte datum, lomítka nebo pomlčky mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, zadejte datum v uvozovkách, například "07/20/54".

Funkce

YEARFRAC

YEAR

WORKDAY

WEEKNUM_ADD

WEEKNUM

WEEKDAY

TODAY

TIMEVALUE

TIME

SECOND

NOW

NETWORKDAYS

MONTH

MINUTE

HOUR

EOMONTH

EDATE

EASTERSUNDAY

DAYS360

DAYS

DAY

DATEVALUE

DATE


Related Topics

Funkce Calcu v OpenOffice.org Wiki