Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funcions de data i d'hora

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Aquestes funcions de full de càlcul s'utilitzen per inserir dates i hores, i editar-les.

Insereix - Funció - Categoria Data i hora

Note.png Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel. Per obtenir resultats basats en els estàndards internacionals, utilitzeu les funcions que no acaben amb _ADD. Per exemple, la funció NUMSETMANA calcula el número de setmana d'una data determinada d'acord amb l'estàndard internacional ISO 8601, mentre que NUMSETMANA_ADD retorna el mateix número de setmana que el Microsoft Excel.

Internament, l'LibreOffice gestiona els valors de data i d'hora com a valors numèrics. Si assigneu el format de numeració "Nombre" a un valor de data o d'hora, aquest valor es converteix en un nombre. Per exemple, 01/01/2000 12:00 PM es converteix en 36526,5. El valor que precedeix la coma correspon a la data, mentre que el valor que segueix la coma correspon a l'hora. Si no voleu veure aquest tipus de representació numèrica de la data i l'hora, canvieu el format numèric (data o hora). Per fer-ho, seleccioneu la cel·la que conté el valor de data o d'hora, visualitzeu-ne el menú contextual i seleccioneu Formata les cel·les. La pestanya Nombres conté les funcions que heu d'utilitzar per definir el format numèric.

Base de dates per al dia zero

Les dates es calculen a partir d'un dia zero de referència. Podeu configurar el dia zero de les maneres següents:

Base de dates Utilitza
'30/12/1899' (per defecte)
'01/01/1900' (s'utilitzava a l'StarCalc 1.0)
'01/01/1904' (s'utilitza a programari d'Apple)

Trieu Eines - Opcions - LibreOffice Calc - Càlcul per seleccionar la base de dates.

Warning.png Quan copieu i enganxeu cel·les que contenen valors de dates entre diferents fulls de càlcul, ambdós documents han d'estar definits per a la mateixa base de dates. Si les bases de dates són diferents, els valors de data que es mostren canviaran.

Anys de dues xifres

A Eines - Opcions - LibreOffice - General hi ha l'àrea Any (dues xifres). Aquest paràmetre estableix el període en què s'han d'indicar els anys amb dues xifres. Tingueu en compte que els canvis que feu en aquest camp afecten algunes de les funcions següents.

Note.png Quan s'introdueixen dates, les barres inclinades o els guionets que s'utilitzen com a separadors de dates es poden interpretar com a operadors aritmètics. Per tant, no sempre es reconeixen les dates introduïdes en aquest format i en resulten càlculs erronis. Per evitar que les dates s'interpretin com a parts de fórmules, escriviu-les entre cometes, per exemple, "20/07/54".

Funcions

FRACANY

ANY

DIAFEINER

NUMSETMANA_ADD

NUMSETMANA

DIASETMANA

AVUI

VALORHORA

HORADEC

SEGON

ARA

DIESFEINERSNETS

MES

MINUT

HORA

FDMES

DATAE

DIUMENGEPASQUA

DIES360

DIES

DIA

VALORDATA

DATA


Related Topics

Funcions del Calc a la wiki de l'OpenOffice.org (en anglès)