Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Witaj w systemie pomocy programu LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Praca z programem LibreOffice Writer

Właściwości programu LibreOffice Writer

Instrukcje dotyczące używania LibreOffice Writer

Wykresy w LibreOffice

Używanie baz danych w LibreOffice Base

Menu, paski narzędzi i skróty klawiaturowe

Menu

Paski narzędzi

Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc odnosi się do domyślnych ustawień programu działającego w systemie z również domyślnymi ustawieniami. Opisy kolorów, ruchów myszy i innych elementów możliwych do konfigurowania mogą się różnić od tych występujących w programie i systemie.

Okno pomocy LibreOffice

Agent Pomocy, wskazówki oraz wskazówki rozszerzone

Indeks - przeszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe

Zarządzanie zakładkami

Zawartość - główne tematy pomocy

Wsparcie techniczne