Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sortera

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt.Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Menyn Verktyg - Sortera...

Regel

Nyckel 1 - 3

Anger övriga sorteringskriterier. Du kan också kombinera sorteringsnycklar.

Kolumn 1 - 3

Ange hur många tabellkolumner som ska användas vid sorteringen.

Nyckeltyp 1 - 3

Markera det sorteringsalternativ som du vill använda.

Ordning

Stigande

Sorterar i stigande ordning (t.ex. 1, 2, 3 eller a, b, c).

Fallande

Sorterar i fallande ordning (t.ex. 9, 8, 7 eller å, ä, ö).

Riktning

Kolumner

Sorterar kolumnerna i tabellen enligt sorteringsinställningarna.

Rader

Sorterar raderna i tabellen eller styckena i markeringen enligt sorteringsinställningarna.

Avgränsare

Stycken avgränsas med stycketecken. Du kan också ange att en tabulator eller ett visst tecken ska fungera som avgränsare när du sorterar stycken.

Tabulator

Om de valda styckena motsvarar en tabbseparerad lista markerar du det här alternativet.

Tecken

Ange det tecken som ska användas som avgränsare i det markerade området. Med hjälp av avgränsaren kan LibreOffice bestämma sorteringsnyckelns placering i det markerade stycket.

...

Öppnar dialogrutan Specialtecken som du kan använda för att välja det tecken som du vill använda som avgränsare.

Språk

Välj det språk som definierar sorteringsordningen. Sorteringsordningen skiljer sig åt mellan olika språk, t.ex. för bokstäverna å, ä och ö.

Exakt jämförelse

Skiljer mellan små och stora bokstäver när en tabell sorteras. Asiatiska språk kräver särskild hantering.

Note.png Välj Exakt sökning för asiatiska språk om du vill använda flernivåskollation. Vid flernivåskollation jämförs posternas grundform först med kasus för de former och diakritiska tecken som ignorerats. Om formerna är lika jämförs formernas diakritiska tecken. Om formerna fortfarande är lika jämförs formernas kasus, teckenbredd och japanska kana-skillnader.