Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sortuj

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w porządku alfabetycznym lub liczbowym. Można zdefiniować do trzech kluczy sortowania, a także łączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Wybierz Narzędzia - Sortuj

Kryteria sortowania

Klucze 1 do 3

Określa dodatkowe kryteria sortowania. Umożliwia także łączenie kluczy sortowania.

Kolumna 1 do 3

Wprowadź numer kolumny tabeli, której chcesz użyć jako podstawy sortowania.

Typ klucza od 1 do 3

Określa opcję sortowania, która zostanie użyta.

Kolejność

Rosnąco

Sortuje rosnąco (na przykład 1, 2, 3 lub a, b, c).

Malejąco

Sortuje malejąco (na przykład 9, 8, 7 lub z, y, x).

Kierunek

Kolumny

Sortuje kolumny tabeli zgodnie z bieżącymi opcjami sortowania.

Wiersze

Sortuje wiersze tabeli lub zaznaczone akapity zgodnie z bieżącymi opcjami sortowania.

Separator

Akapity są rozdzielane niedrukowalnymi znacznikami akapitów. Można także zdecydować, że podczas sortowania akapitów rolę separatorów będą pełnić tabulatory lub wybrany znak.

Tabulatory

Wybierz tę opcję, jeśli zaznaczone akapity stanowią listę rozdzielaną tabulatorami.

Znak

Określa znak, który zostanie użyty w zaznaczonym obszarze jako separator. Dzięki zastosowaniu separatora LibreOffice może ustalić pozycję klucza sortowania w zaznaczonym akapicie.

...

Otwiera okno dialogowe Znaki specjalne, które umożliwia wybranie znaku separatora.

Język

Określa język, który będzie postawą do ustalenia reguł sortowania. W niektórych językach znaki specjalne są sortowane według odmiennych zasad.

Uwzględniaj wielkość liter

Podczas sortowania tabeli rozróżniane są małe i wielkie litery. Języki azjatyckie wymagają specjalnej obsługi.

Note.png Aby zastosować sortowanie wielopoziomowe dla języków azjatyckich, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględniaj wielkość liter. W sortowaniu wielopoziomowym porównanie obejmuje początkowo tylko podstawowe formy wpisów, podczas gdy wielkość znaków i znaki diakrytyczne są pomijane. Porównanie znaków diakrytycznych następuje, jeśli formy podstawowe są identyczne. W przypadku dalszego braku różnic między formami porównywana jest wielkość i szerokość znaków, a także różnice w japońskim systemie pisma kana.