Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

A LibreOffice Writer gyorsbillentyűi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

A billentyűparancsok segítségével gyorsan végezhet el gyakori feladatokat a LibreOffice programban. Ez a rész a LibreOffice Writer alapértelmezett billentyűparancsait sorolja fel.

Note.png Egyes billentyűparancsok már foglaltak lehetnek az asztali környezetben. Az asztali környezet által lefoglalt billentyűparancsok nem működnek a LibreOffice-ban. Próbáljon más billentyűket hozzárendelni a LibreOffice-hoz az Eszközök – Testreszabás - Billentyűzet panelen, illetve az asztali környezetben.

Használhatja az általános gyorsbillentyűket a LibreOffice alkalmazásban.

Funkcióbillentyűk a LibreOffice Writer alkalmazásban

Gyorsbillentyűk Hatás
F2 Képlet eszköztár
Ctrl+F2 Mezők beszúrása
F3 Szövegblokk kiegészítése
Ctrl+F3 Szövegblokk szerkesztése
F4 Adatforrásnézet megnyitása
Shift+F4 Következő keret kijelölése
F5 Navigátor be/ki
Ctrl+Shift+F5 Navigátor bekapcsolása, ugrás az adott számú oldalra
F7 Helyesírás-ellenőrzés
Ctrl+F7 Szókincstár
F8 Bővítő mód
Ctrl+F8 Mezők árnyalása be/ki
Shift+F8 Többszörös kijelölési mód
Ctrl+Shift+F8 Blokk-kijelölési mód
F9 Mezők frissítése
Ctrl+F9 Mezők megjelenítése
Shift+F9 Táblázat számolása
Ctrl+Shift+F9 Beviteli mezők és Beviteli listák frissítése
Ctrl+F10 Nem nyomtatható karakterek be/ki
F11 Stílusok és formázás ablak be/ki
Shift+F11 Stílus létrehozása
Ctrl+F11 A fókuszt az Alkalmazandó stílus négyzetre állítja
Ctrl+Shift+F11 Stílus frissítése
F12 Számozás bekapcsolása
Ctrl+F12 Táblázat beszúrása vagy szerkesztése
Shift+F12 Felsorolás bekapcsolása
Ctrl+Shift+F12 Számozás / Felsorolás kikapcsolása

Gyorsbillentyűk a LibreOffice Writer alkalmazásban

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+A Mindent kijelöl
Ctrl+J Sorkizárás
Ctrl+D Kettős aláhúzás
Ctrl+E Középen
Ctrl+F Keresés és csere
Ctrl+Shift+P Felső index
Ctrl+L Balra igazítás
Ctrl+R Jobbra igazítás
Ctrl+Shift+B Alsó index
Ctrl+Y Legutóbbi művelet visszaállítása
Ctrl+0 (nulla) Az Alapértelmezett bekezdésstílus alkalmazása
Ctrl+1 A Címsor 1 bekezdésstílus alkalmazása
Ctrl+2 A Címsor 2 bekezdésstílus alkalmazása
Ctrl+3 A Címsor 3 bekezdésstílus alkalmazása
Ctrl+5 Másfeles sorköz
Ctrl+ Pluszjel (+) Kiszámítja a kijelölt szöveget, és az eredményt a vágólapra másolja.
Ctrl+Mínuszjel (-) Egyéni kötőjelek; elválasztás beállítása
Ctrl+Shift+Mínuszjel (-) Nem törő kötőjel (nem használandó elválasztásnál)
Ctrl+ * szorzásjel (csak a numerikus billentyűzeten) Makrófuttató mező
Ctrl+Shift+Szóköz Nem törő szóközök. A nem törő szóközök nem törnek elválasztásnál, és nem nyújtódnak meg sorkizárt szöveg esetében.
Shift+Enter Sortörés bekezdésmódosítás nélkül
Ctrl+Enter Kézi oldaltörés
Ctrl+Shift+Enter Hasábtörés többhasábos szövegben
Alt+Enter Új bekezdés beszúrása számozás nélkül
Alt+Enter Új bekezdés beszúrása közvetlenül egy szakasz vagy egy táblázat elé vagy mögé
Balra nyíl Kurzor mozgatása balra
Shift+Balra nyíl Kurzor mozgatása balra, kijelöléssel
Ctrl+Balra nyíl Ugrás a szó elejére
Ctrl+Shift+Balra nyíl Szavak egyenkénti kijelölése balra
Jobbra nyíl Kurzor léptetése jobbra
Shift+Jobbra nyíl Kurzor mozgatása jobbra, kijelöléssel
Ctrl+Jobbra nyíl Ugrás a következő szó elejére
Ctrl+Shift+Jobbra nyíl Szavak egyenkénti kijelölése jobbra
Felfelé nyíl Kurzor elmozdítása egy sorral feljebb
Shift+Felfelé nyíl Sorok kijelölése felfelé
Ctrl+Felfelé nyíl Kurzor mozgatása az előző bekezdés elejére.
Shift+Ctrl+Felfelé nyíl Kijelölés a bekezdés elejéig. A következő billentyűlenyomás kiterjeszti a kijelölést az előző bekezdés elejéig.
Lefelé nyíl Kurzor áthelyezése egy sorral lejjebb
Shift+Lefelé nyíl Sorok kijelölése lefelé
Ctrl+Lefelé nyíl Kurzor mozgatása a következő bekezdés elejére.
Shift+Ctrl+Lefelé nyíl Kijelölés a bekezdés végéig. A következő billentyűlenyomás kiterjeszti a kijelölést a következő bekezdés végéig.
Home Ugrás a sor elejére
Shift+Home Ugrás a sor elejére és a sor kijelölése
End Ugrás a sor végére
Shift+End Ugrás a sor végére és a sor kijelölése
Ctrl+Home Ugrás a dokumentum elejére
Ctrl+Shift+Home Ugrás a dokumentum elejére és a szöveg kijelölése
Ctrl+End Ugrás a dokumentum végére
Ctrl+Shift+End Ugrás a dokumentum végére és a szöveg kijelölése
Ctrl+PageUp Kurzor váltása a szöveg és az élőfej között
Ctrl+PageDown Kurzor váltása a szöveg és az élőláb között
Insert Beszúrás mód be/ki
PageUp Lépés egy képernyővel feljebb
Shift+PageUp Lépés egy képernyőnyivel feljebb és a szöveg kijelölése
PageDown Ugrás egy képernyőnyivel lejjebb
Shift+PageDown Ugrás egy képernyőnyivel lejjebb és a szöveg kijelölése
Ctrl+Del Szöveg törlése a szó végéig
Ctrl+Backspace Szöveg törlése egy szó elejéig

Listában: törli az aktuális bekezdés előtti üres bekezdést

Ctrl+Shift+Del Szöveg törlése a mondat végéig
Ctrl+Shift+Backspace Szöveg törlése a mondat elejéig
Ctrl+Tab Az Automatikus szókiegészítés következő javaslata
Ctrl+Shift+Tab Az Automatikus szókiegészítés előző javaslata
Ctrl+ dupla kattintás vagy Ctrl+Shift+F10 E billentyűkombináció használatával gyorsan dokkolhatja vagy leválaszthatja a Navigátort, a Stílusok és formázás ablakot vagy más ablakokat.

Bekezdések és címsorszintek gyorsbillentyűi

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+Alt+Felfelé nyíl Az aktív bekezdés vagy a kijelölt bekezdések mozgatása egy bekezdéssel feljebb
Ctrl+Alt+Lefelé nyíl Az aktív bekezdés vagy a kijelölt bekezdések egy bekezdéssel lejjebb való áthelyezése
Tab A "Címsor X" (ahol X = 1-9) formátumú címsor egy szinttel lejjebb kerül a vázlatban.
Shift+Tab A "Címsor X" (ahol X = 2-10) formátumú címsorok egy szinttel feljebb kerül a vázlatban.
Ctrl+Tab

A címsor elején: Egy tabulátort szúr be. A használt ablakkezelőtől függően az Alt+Tab kombinációt is használható.

A címsorszintek billentyűzettel történő módosításához, először helyezze a kurzort a címsor elé.

Gyorsbillentyűk a LibreOffice Writer alkalmazásban

Ctrl+Shift+T

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+A Ha az aktív cella üres: kijelöli az egész táblázatot. Egyébként: kijelöli az aktív cella tartalmát. Ha újra megnyomja, kijelöli az egész táblázatot.
Ctrl+Home Ha az aktív cella üres: a táblázat elejére ugrik. Egyébként: első alkalommal történő megnyomásakor az aktív cella elejére, másodszorra az aktuális táblázat ugrik, harmadszorra a dokumentum elejére ugrik.
Ctrl+End Ha az aktív cella üres: a táblázat végére ugrik. Egyébként: első alkalommal történő megnyomásakor az aktív cella végére, másodszorra az aktuális táblázat végére, harmadszorra a dokumentum végére ugrik.
Ctrl+Tab Beszúr egy tabulátort (csak táblázatokba). A használt ablakkezelőtől függően az Alt+Tab billentyűkombináció is használható.
Alt+Nyílbillentyűk Növeli/csökkenti a(z) sor/oszlop méretét a(z) jobb/alsó cellaszélen.
Alt+Shift+Nyílbillentyű Növeli/csökkenti a(z) sor/oszlop méretét a bal/felső cellaszélen.
Alt+Ctrl+Nyílbillentyűk Ugyanaz, mint az Alt billentyűk, de csak az aktív cella módosul.
Ctrl+Alt+Shift+Nyílbillentyűk Ugyanaz, mint az Alt billentyűk, de csak az aktív cella módosul.
Alt+Insert 3 másodpercre Beszúrás módba vált: a nyílbillentyűk sort/oszlopot, a Ctrl+nyílbillentyűk cellát szúrnak be.
Alt+Del 3 másodpercre Törlés módba vált: a nyílbillentyűk sort/oszlopot törölnek, a Ctrl+Nyílbillentyűk összevonnak szomszédos cellákat.
Eltávolítja az összes kijelölt táblázat cellavédelmét. Ha nincs kijelölve táblázat, akkor a cellavédelem a dokumentum összes táblázatáról el lesz távolítva.
Shift+Ctrl+Del Ha nem a teljes cella van kijelölve, a szöveg a kurzortól az aktuális mondat végéig törlődik. Ha a kurzor a cella végén van, és nem a teljes cella van kijelölve, a következő cella tartalma törlődik.

Ha nincs kijelölve cella, és a kurzor a táblázat végén van, akkor a táblázat utáni mondat fog törlődni, és a bekezdés maradéka az utolsó táblázatcellába kerül. Ha a táblázatot egy üres sor követi, akkor az üres sor törlődik.

Ha egy vagy több cella van kijelölve, a kijelölést tartalmazó teljes sorok törölve lesznek. Ha minden sor teljesen vagy részben ki van jelölve, akkor az egész táblázat törlődik.

Gyorsbillentyűk keretek, képek és objektumok áthelyezéséhez és átméretezéséhez

Gyorsbillentyűk Hatás
Esc Ha a kurzor egy szövegkereten belül van, és nincsen szöveg kijelölve: az Escape billentyű kijelöli a szövegkeretet.

Ha egy szövegkeret ki van jelölve: az Escape billentyű eltávolítja a kurzort a szövegkeretből.

F2, Enter vagy bármilyen, a képernyőn karaktert megjelenítő billentyű Ha egy szövegkeret ki van jelölve: a kurzort a szövegkereten belül a szöveg végére helyezi. Ha bármely, karaktert beíró billentyűt nyomja meg és a dokumentum szerkesztési módban van, akkor a karakter hozzáfűződik a szöveghez.
Alt+Nyílbillentyűk Objektum áthelyezése
Alt+Ctrl+Nyílbillentyűk Átméretezés a jobb alsó sarkot áthelyezve
Alt+Ctrl+Shift+Nyílbillentyűk Átméretezés a bal felső sarkot áthelyezve
Ctrl+Tab Kijelöli az objektum horgonyát (Pontok szerkesztése módban).

Related Topics

Navigálás és kijelölés a billentyűzet segítségével

Gyorsbillentyűk (LibreOffice Writer kisegítő lehetőségei)

Billentyűparancsok (LibreOffice kisegítő lehetőségei)