Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Menu's

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Dit gedeelte beschrijft alle van toepassing zijnde menu's, submenu's en dialoogvensters.

Note.png Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.
Warning.png De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.

Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, openen van een nieuw document of sluiten van de toepassing.

Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Beeld

Dit menu bevat opdrachten voor het beheren van de weergave van het document op het scherm.

Invoegen

Het menu Invoegen bevat opdrachten voor het invoegen van nieuwe elementen in uw document. Dit omvat onder meer secties, voetnoten, notities, speciale tekens, afbeeldingen en objecten uit andere toepassingen.

Opmaak

Dit menu bevat opdrachten voor opmaak van de lay-out en inhoud van uw document.

Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Venster

Bevat opdrachten voor het manipuleren en weergeven van documentvensters.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.