Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Nabídky

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Následující část ukazuje témata nápovědy dostupná pro nabídky a dialogy.

Note.png Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.
Warning.png Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.

Soubor

Tyto příkazy umožňují práci s aktuálním dokumentem, otevření nového dokumentu nebo ukončení aplikace.

Upravit

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce.

Vložit

Nabídka Vložit obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. To zahrnuje mimo jiné sekce, poznámky pod čarou, komentáře, zvláštní znaky, obrázky a objekty z jiných aplikací.

Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu vašeho dokumentu.

Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, galerii obrázků, které můžete přidat do svého dokumentu, a také nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Tabulka

Ukazuje příkazy pro vložení, úpravy a odstranění tabulky v textovém dokumentu.

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.