Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Menús

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

La secció següent mostra una llista dels temes d'ajuda disponibles per als menús i els diàlegs.

Note.png Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordres de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordres de menú associades a l'objecte.
Warning.png Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.

Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Edita

Aquest menú conté ordres per editar el contingut del document actual.

Visualitza

Aquest menú conté ordres per controlar la visualització en pantalla del document.

Insereix

El menú Insereix conté ordres per inserir elements nous al document. Això inclou seccions, notes al peu, comentaris, caràcters especials, gràfics i objectes d'altres aplicacions.

Format

Conté ordres per formatar l'estructura i els continguts del document.

Eines

Conté eines ortogràfiques, una galeria d'objectes d'art que podeu afegir al document, i també eines per configurar els menús i les preferències de configuració del programa.

Taula

Mostra ordres per inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Finestra

Conté ordres per manipular i visualitzar les finestres dels documents.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda de l'LibreOffice.