Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vstavi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Meni Vstavi vsebuje ukaze za vstavljanje novih elementov v dokument. Ti vključujejo odseke, sprotne opombe, komentarje, posebne znake, slike in predmete iz drugih programov.

Ročni prelom

Vstavi ročni prelom vrstice, prelom stolpca ali prelom strani na trenutnem položaju kazalke.

Polja

Na trenutnem mestu kazalke vstavi polje. Za pogled vseh polj, ki so na voljo, izberite Drugo.

Poseben znak

Vstavi posebne znake iz nameščenih pisav.

Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake. Če želite več ukazov, morate omogočiti podporo za kompleksno postavitev besedila (CTL).

Odsek

Vstavi odsek besedila, ki je na položaju kazalke v dokumentu. Lahko tudi izberete del besedila in nato izberete ta ukaz, da ustvarite odsek. Odseke lahko uporabite tudi, da vstavite dele besedil iz drugih dokumentov, za dodelitev prostih postavitev stolpcev ali za zaščito ali skritje delov besedil, če je pogoj izpolnjen.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča ustvarjanje in urejanje hiperpovezav.

Glava

Doda ali odstrani glavo iz sloga strani, ki ga izberete v podmeniju. Glavo se doda vsem stranem, ki imajo enak slog strani. V novem dokumentu je naveden samo "Privzet" slog strani. Drugi slogi strani se dodajo na seznam, potem ko jih uporabite v dokumentu.

Noga

Doda ali odstrani nogo iz sloga strani, ki ga izberete v podmeniju. Noga se doda vsem stranem, ki imajo enak slog strani. V novem dokumentu je naveden samo "Privzet" slog strani. Drugi slogi strani se dodajo na seznam, potem ko jih uporabite v dokumentu.

Sprotna/končna opomba

Vstavi sprotno ali končno opombo v dokument. Sidro opombe je vstavljeno na trenutni položaj kazalke. Izberete lahko med samodejnim oštevilčevanjem ali simbolom po meri.

Napis

Oštevilčen napis doda izbrani grafiki, tabeli, okviru, besedilnemu okviru ali risanemu predmetu. Ta ukaz lahko prikličete z desnim klikom elementa, kateremu želite dodati napis.

Zaznamek

Vstavi zaznamek na trenutni položaj kazalke. Krmarja lahko nato uporabite za hitro skakanje na označena mesta. V dokumentu HTML se zaznamki pretvorijo v sidra, na katere lahko skačete s hiperpovezave.

Navzkrižno sklicevanje

Tukaj vstavljate sklice oz. sklicna polja v trenutni dokument. Sklici so sklicna polja znotraj istega dokumenta ali znotraj poddokumentov glavnega dokumenta.

Komentar

Vstavi komentar.

Skript

Vstavi skript na trenutni položaj kazalke v dokumentu HTML ali dokumentu z besedilom.

Kazala vsebine

Odpre meni za vstavljanje vnosov v kazalo in za vstavljanje kazal vsebine.

Kuverta

Ustvari kuverto. Na treh zavihkih določite naslovnika in pošiljatelja, obliko in položaj obeh naslovov ter velikost kuverte in njeno usmerjenost.

Okvir

Vstavi okvir, ki ga lahko uporabite, da ustvarite postavitev strani enega ali več stolpcev besedil in predmetov.

Tabela

V dokument vstavi tabelo. Lahko tudi kliknete puščico, z vlečenjem izberete število vrstic in stolpcev, ki jih želite vključiti v tabelo, in nato kliknete zadnjo celico.

Vodoravno ločilo

Vstavi vodoravno ločilo na trenutnem mestu kazalke.

Slika

Izberite vir za sliko, ki jo želite vstaviti.

Risani predmet

Vstavi predmet v vaš dokument. Za filme in zvoke raje uporabite Vstavi - Film in zvok.

Plavajoči okvir

V trenutni dokument vstavi plavajoči okvir. Plavajoče okvire v dokumentih HTML uporabljamo za prikazovanje vsebine druge datoteke. Netscape Navigator 4.x plavajočih okvirov ne podpira.

Film in zvok

V dokument vstavi filmsko ali zvočno datoteko.

Datoteka

Vstavi datoteko z besedilom tam, kjer je trenutni položaj kazalke.