Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Oblika

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Privzeto oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni se oblika trenutnega odstavka, kot npr. zamiki in poravnave.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Stran

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Zamenjaj velikost črk

Spremeni velike in male črke izbranih znakov. Če je kazalka sredi besede in ni izbrano nobeno besedilo, potem za izbor velja beseda.

Vodič za azijsko izgovorjavo

Nad azijske znake lahko dodajate komentarje, ki služijo kot vodič za izgovorjavo.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Odseki

Spremeni lastnosti odsekov, določenih v dokumentu. Če želite vstaviti odsek, izberite besedilo ali kliknite v dokument in nato izberite Vstavi - Odsek.

Slogi in oblikovanje

Uporabite okno slogi in oblikovanje, kjer uporabite, ustvarite, urejate, dodajate in brišete sloge oblikovanja. Če želite uporabiti slog, dvokliknite vnos.

Samopopravki

Samodejno oblikuje datoteko glede na možnosti, ki jih nastavite v oknu Orodja - Možnosti samopopravkov.

Zasidraj

Nastavijo se možnosti sidranja za izbrani predmet.

Oblivanje

Nastavi možnosti oblivanja besedila za grafiko, predmete in okvirje.

Poravnava (predmeti)

Poravna izbrane predmeti enega glede na drugega.

Poravnava (predmeti besedila)

Določite možnosti poravnave trenutni izbor.

Razporedi

Spremeni se zaporedje kopičenja izbranega predmeta oziroma izbranih predmetov.

Obrni

Izbrani predmeti se obrnejo vodoravno ali navpično.

Skupina / Združevanje

Skupine povezujejo izbrane predmete, da se lahko premikajo in oblikujejo kot en predmet.

Predmet

Odpre podmeni za urejanje lastnosti izbranega predmeta.

Okvir

Vstavi okvir, ki ga lahko uporabite, da ustvarite postavitev strani enega ali več stolpcev besedil in predmetov.

Slika

Oblikuje velikost, položaj in druge lastnosti izbrane grafike.