Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Datoteka

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ti ukazi veljajo za trenutni dokument, odpiranje novega dokumenta ali izhod iz programa.

Nov

Ustvari nov dokument LibreOffice.

Odpri

Odpre ali uvozi datoteko.

Nedavni dokumenti

Prikaže seznam nazadnje odprtih datotek. Če želite odpreti datoteko s seznama, kliknite njeno ime.

Čarovniki

Vodi vas pri ustvarjanju poslovnih in zasebnih pisem, faksov, dnevnih redov, predstavitev in še več.

Zapri

Zapre trenutne dokumente, ne da bi zaprl program.

Shrani

Shrani trenutni dokument.

Shrani kot

Shrani trenutni dokument na drugo mesto ali pa z drugim imenom datoteke ali vrsto datoteke.

Shrani vse

Shrani vse spremenjene dokumente LibreOffice.

Ponovno naloži

Zamenja trenutni dokument z zadnjo shranjeno različico.

Različice

Shrani in uredi več različic trenutnega dokumenta v isti datoteki. Prav tako lahko odprete, izbrišete in primerjate prejšnje različice.

Izvoz

Shrani trenutni dokument pod drugim imenom in v drugi obliki na mesto, ki ga določite.

Izvozi v PDF

Shrani trenutno datoteko v zapisu PDF (Portable Document Format) različice 1.4. Datoteko PDF si je mogoče ogledovati in tiskati na vseh operacijskih sistemih v izvirni, nespremenjeni obliki, če je nameščena ustrezna programska oprema.

Pošlji

Pošlje kopijo trenutnega dokumenta v drug program.

Digitalni podpisi

Doda ali odstrani digitalni podpis dokumentu. S pomočjo tega pogovornega okna si lahko ogledate tudi digitalna potrdila.

Lastnosti

Prikaže lastnosti trenutne datoteke, vključno s statistiko, kot sta štetje besed in datum, ko je bila datoteka ustvarjena.

Predloge

Omogoča, da organizirate in urejate svoje predloge, kot tudi shranite trenutno datoteko kot predlogo.

Predogled v brskalniku

Ustvari začasno kopijo trenutnega dokumenta v zapisu HTML, odpre privzeti spletni brskalnik sistema in prikaže datoteko HTML v spletnem brskalniku.

Predogled strani

Prikaže predogled natisnjene strani ali zapre predogled.

Natisni

Natisne trenutni dokument, izbor ali strani, ki jih določite. Za trenutni dokument lahko nastavite tudi možnosti tiskanja.

Nastavitve tiskalnika

Izberite privzeti tiskalnik za trenutni dokument.

Izhod

Zapre vse programe LibreOffice in vas opozori na shranjevanje opravljenih sprememb.