Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Uredi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi , ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Ponovi na standardni orodni vrstici.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Izberi besedilo

V dokumentu z besedilom, ki je samo za branje ali v Pomoči lahko omogočite izbirno kazalko. Izberite Uredi - Izberi besedilo ali odprite kontekstni meni dokumenta, ki je samo za branje in izberite Izberi besedilo. Izbirna kazalka ne utripa.

Izbirni način

Izberite način izbiranja iz podmenija: navaden izbirni način ali bločni izbirni način.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Spremembe

Navede ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Primerjaj dokument

Primerja trenutni dokument z dokumentom, ki ga izberete.

Najdi in zamenjaj

Išče ali zamenja besedilo ali oblike trenutnega dokumenta.

Samobesedilo

Ustvari, uredi ali vstavi samobesedilo. Shranite lahko oblikovano besedilo, besedila z grafiko, tabele in polja kot samobesedilo. Za hitro vstavitev samobesedila v dokument vtipkajte bližnjico za samobesedilo in nato pritisnite F3.

Zamenjaj zbirko podatkov

Spremenite vire podatkov za trenutni dokument. Za pravilen prikaz vsebine vstavljenih polj, mora zbirka podatkov za zamenjavo vsebovati enaka imena polj.

Polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate lastnosti polja. Kliknite pred poljem in nato izberite ta ukaz. V pogovornem oknu lahko uporabite gumbe s puščicami za premik na prejšnje ali naslednje polje.

Sprotne opombe

Uredi izbrano sidro sprotne ali končne opombe. Kliknite pred sprotno ali končno opombo in nato izberite ta ukaz.

Vnos v kazalo

Uredi izbran vnos v kazalu. Kliknite pred ali v vnos v kazalu in nato izberite ta ukaz.

Bibliografski vnos

Uredi izbran bibliografski vnos.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča ustvarjanje in urejanje hiperpovezav.

Povezave

Vam omogoča urejanje lastnosti za vsako povezavo v trenutnem dokumentu, vključno s potjo do izvorne datoteke. Ta ukaz ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Vtičnik

Vam omogoča urejanje vtičnikov v vaši datoteki. S klikom na ukaz to funkcijo omogočite ali onemogočite. Ko funkcijo omogočite, se poleg tega ukaza pojavi kljukica, ukaze za urejanje vtičnika pa najdete v njegovem kontekstnem meniju. Ko je funkcija onemogočena, najdete ukaze za upravljanje vtičnika v njegovem kontekstnem meniju.

Slika s povezavami

Vam omogoča prilaganje URL-jev k določenim področjem, ki se imenujejo točke povezav, na grafiki ali skupini grafik. Slika s povezavami je skupina ene ali več točk povezav.

Predmet

Omogoča urejanje izbranega predmeta v datoteki, ki ste ga vstavili z ukazom Vstavi – Predmet.