Znak specjalny

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wstawia znak specjalny spośród zainstalowanych czcionek.

Wybierz Wstaw - Znak specjalny

When in Draw: Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie - Dostosuj - przycisk Znak

When in Impress: Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie - Dostosuj - przycisk Znak

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

ikona
Znak specjalny

Po kliknięciu znaku w oknie Znaki specjalne wyświetlany jest podgląd znaku oraz jego kod numeryczny.

Czcionka

Wybierz czcionkę do wyświetlenia związanych z nią znaków specjalnych.

Podzbiór

Wybierz kategorię Unicode dla bieżącej czcionki. Znaki specjalne wybranej kategorii Unicode są wyświetlane w tabeli znaków.

Tabela znaków

Wybierz znaki specjalne, które chcesz wstawić, a następnie kliknij OK.

Znaki

Wyświetla wybrane znaki specjalne.

Usuń

Usuwa bieżący zbiór wybranych znaków specjalnych.


Related Topics

Wstawianie znaków specjalnych