Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Bližnjice (dostopnost LibreOffice)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V LibreOffice vam ni treba uporabljati miške, saj lahko uporabljate samo tipkovnico.

Na vsaki glavni strani za pomoč v posameznem modulu (npr. glavna stran za pomoč v programu LibreOffice Writer ali LibreOffice Calc) je povezava za dostop do pomoči za bližnjice na tipkovnici v tem modulu.

Poleg tega boste pod ključno besedo "dostopnost" našli navodila o delu brez miške v izbranem modulu.

Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja - Prilagodi - Tipkovnica ali namizja.

Delo z uporabniškim vmesnikom LibreOffice brez miške

Aktiviranje menijske vrstice, orodnih vrstic, oken in dokumenta

S pritiskanjem na tipko F6 preklopite pozornost in kroge skozi naslednje predmete:

 • menijsko vrstico,
 • vsako orodno vrstico iz vrha do dna in iz leve na desno,
 • vsako prosto okno iz leve na desno
 • dokument

Pritisnite Shift+F6, da preklapljate med predmeti v obratni smeri.

Pritisnite Ctrl+F6, da boste preklopili v dokument.

Pritisnite F10, da boste preklopili v menijsko vrstico in nazaj.

S tipko Esc boste zaprli odprt podmeni, orodno vrstico ali trenutno prosto okno.

Priklic menijskega ukaza

Pritisnite Alt, F6 ali F10, da boste izbrali prvi meni (meni Datoteka). Z desno puščico izberete naslednji meni na desni strani, z levo pa prejšnji meni.

S puščično tipko navzdol odprete izbrani meni. Z dodatnimi puščicami navzdol in navzgor premaknete izbiro skozi menijske ukaze. Z desno puščico odprete vse obstoječe podmenije.

Pritisnite Enter, da bo izveden izbrani menijski ukaz.

Izvrševanje ukaza z ikono

Pritiskajte tipko F6, dokler ni izbrana prva ikona v orodni vrstici. Z uporabo desnih in levih puščičnih tipk izberite ikono v vodoravni orodni vrstici. Z uporabo puščičnih tipk navzgor in navzdol pa izberete ikono v navpični orodni vrstici. S tipko Home izberete prvo ikono v orodni vrstici, s tipko End pa zadnjo.

Pritisnite Enter, da bo izvedena izbrana ikona. Če izbrana ikona običajno zahteva zaporedno dejanje z miško, kot je npr. vstavljanje pravokotnika, potem pritisk na tipko Enter ne zadostuje: v tem primeru pritisnite Ctrl+Enter.

 • Pritiskanje Ctrl+Enter na ikono za ustvarjanje risanih predmetov. Risani predmet bo v vnaprej določeni velikosti umeščen v sredino pogleda.
 • Če želite izbrati prvi risani predmet v dokumentu, pritisnite Ctrl+Enter v orodju Izbor. Če želite urediti ali premakniti izbrani risani predmet ali spremeniti njegovo velikost, najprej s Ctrl+F6 usmerite pozornost na dokument.

Če je orodna vrstica daljša in ne more biti prikazana na zaslonu, se na desnem ali spodnjem robu prikaže ikona. Za prikaz ostalih ikon izberite orodno vrstico in pritisnite tipko PageUp ali PageDown.

Posebni namigi za orodne vrstice

Če želite odpreti izbrano orodno vrstico, pritisnite puščico navzdol ali puščico desno. To je enako kot klik z miško. V orodni vrstici uporabite tipki s puščico desno ali levo. S tipkama Home in End lahko izberete prvo in zadnjo ikono v orodni vrstici.

Orodno vrstico zaprete s tipko Esc. Brez miške ne morete premakniti orodne vrstice.

Izbor iz kombiniranega polja

Kombinirano polje
Izberite kombinirano polje. Pritisnite tipko Enter.

Uporabite puščično tipko navzdol ali tipko PageDown, če želite pomakniti vnose v kombiniranem polju navzdol oz. puščično tipko navzgor ali tipko PageUp, če jih želite pomakniti navzgor. Tipka Home vas privede do prvega vnosa, tipka End pa do zadnjega.

Pritisnite Enter, da bo izveden izbran vnos.

Izbor v tabelah

V nekaterih oknih, pogovornih oknih in kontrolnem polju za tabele so tabele za izbor podatkov v desnem delu Pogleda vira podatkov. Za izbor v teh tabelah se uporabljajo naslednje tipke:

 • preslednica: preklopi iz izbora trenutne vrstice in prekinitve poljubnega izbora, vendar le, če trenutna celica ni v urejevalnem načinu.
 • Ctrl+preslednica: preklopi med izborom trenutne vrstice in preklicem tega izbora.
 • Ctrl+Shift+preslednica: preklopi med izborom trenutnega stolpca in preklicem tega izbora.
 • Alt+puščična tipka navzgor ali Alt+puščična tipka navzdol: premakne ločilo oken med tabelo in obliko, npr. v bibliografsko zbirko podatkov.
 • V kontrolniku tabel ali pogledu vira podatkov se s tipko tabulatorja premaknete v naslednji stolpec. Če se želite premakniti v naslednji kontrolnik, pritisnite Ctrl+tabulator. Če se želite premakniti v prejšnji kontrolnik, pritisnite Shift+Ctrl+tabulator.

Velikost in položaj oken in pogovornih oken

 1. Najprej pritisnite Alt+preslednico.

  Odpre se sistemski meni z menijskimi ukazi, kot so Premakni, Spremeni velikost in Zapri.
 2. Izberite ukaz (puščica navzdol, nato tipka Enter).
 3. Sedaj lahko uporabite puščične tipke, da boste premaknili ali spremenili velikost oken ali pogovornih oken.
 4. Pritisnite Enter za potrditev spremembe. Pritisnite Esc za preklic sprememb.

Sidranje in odsidranje oken in orodnih vrstic

 1. Pritiskajte F6, dokler ni izbrano okno ali orodna vrstica.
 2. Pritisnite Ctrl+Shift+F10.

Izbiranje predmetov

Pritisnite Shift+F4 za izbor prvega predmeta v trenutnem dokumentu. Ko je predmet izbran, pritisnite tabulator, da izberete naslednji predmet, ali Esc, da se vrnete k besedilu.

Urejanje predmetov

Izbran predmet OLE lahko aktivirate s tipko Enter.

Urejanje položaja in velikosti predmetov

 • Uporabite puščične tipke za premikanje izbranih predmetov za eno enoto mrežne ločljivosti.

  Nastavite enoto mrežne ločljivosti v meniju Orodja - Možnosti - LibreOffice Writer - Mreža v območju Ločljivost. Če v območje Podrazdelek vnesete število, ki je večje od 1, morate pritisniti puščično tipko tolikokrat, kot navaja število, da boste premaknili predmet za eno enoto ločljivosti mreže.
 • S tipko Alt in puščičnimi tipkami lahko premikate izbrane predmete za eno slikovno piko.
 • S tipkama Ctrl+tabulator vstopite v urejevalni način ročice. Zgornja leva ročica je aktivna, saj začne utripati. S tipkama Ctrl+tabulator izberete naslednjo ročico. Pritisnite tipko Esc za izhod iz urejevalnega načina ročice.
 • Puščične tipke v urejevalnem načinu ročice premaknejo izbrano ročico, ki spremeni velikost predmeta.

Urejanje sider predmetov

Sidro predmeta lahko premaknete s puščičnimi tipkami. Najprej pojdite v urejevalni način ročice in izberite sidro. Glede na vrsto sidra ga nato lahko premikate v različne smeri.

 1. Izberite predmet.
 2. Vstopite v urejevalni način ročice s tipkama Ctrl+tabulator.
 3. Zgornja leva ročica začne utripati. Pritisnite Ctrl+tabulator tolikokrat, da vse ročice prenehajo utripati. To je znak, da je sidro predmeta aktivirano. When in Writer: V dokumentih z besedilom lahko pritisnete Shift+Ctrl+A in tako neposredno aktivirate sidro.
 4. S puščičnimi tipkami lahko premikate sidro. Predmet temu primerno sledi sidru.

Sidro izbranega predmeta lahko npr. spremenite v kontekstnem meniju predmeta.

 • Če je predmet zasidran Na odstavek, ga s puščičnimi tipkami premaknete v prejšnji ali naslednji odstavek.
 • Če je predmet zasidran Na stran, ga s tipkama Page Up ali Page Down premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.
 • Če je predmet zasidran Na znak, ga s puščičnimi tipkami premikate po trenutnem odstavku.
 • Če je predmet zasidran Kot znak, ni nobene ikone s sidrom. Predmeta ne morete premikati.
 • Če je predmet zasidran Na okvir, ga s puščičnimi tipkami lahko premaknete v naslednji okvir v želeno smer.

Upravljanje z ločilnimi črtami

Dokumente programov LibreOffice Calc, LibreOffice Draw in LibreOffice Impress lahko razdelite vodoravno ali navpično v ločene poglede. Vsak pogled lahko prikazuje druge dele dokumenta. Z miško lahko povlečete ločilno črto iz drsnega traku v dokument.

 • Shift+Ctrl+F6: prikaže ločilne črte v prednastavljenih položajih in postavi pozornost na črto.
 • Puščične tipke: močno premaknejo trenutno ločilno črto v smeri puščice.
 • Shift+puščična tipka: rahlo premakneta trenutno ločilno črto v smeri puščice.
 • Delete: zbriše trenutno ločilno črto.
 • Shift+Delete: zbrišeta obe ločilni črti.
 • Enter: potrdi trenutni položaj ločilnih črt.
 • Escape: ponastavi trenutno ločilno črto v prednastavljeni položaj

Upravljanje pogleda vira podatkov

F4: odpre in zapre pogled vira podatkov.

F6: preklopi med dokumentom in orodnimi vrsticami.

+ (tipka plus): razširi izbrani vnos v raziskovalcu po viru podatkov.

+ (tipka minus): strni izbrani vnos v raziskovalcu po viru podatkov.

Ctrl+Shift+E: preklopi med pogledom vira podatkov in tabelo.

Bližnjice v oknu oblikovanja poizvedbe

F6: preklopi med predmetno vrstico, pogledom tabele in območjem izbora.

Alt+puščična tipka navzgor ali Alt+puščična tipka navzdol: premakne mejo med pogledom tabele in območjem izbora navzgor ali navzdol.

Tipke v Pogledu tabele (zgornje območje oblikovanja poizvedbe) in okno Relacije

Ctrl+puščična tipka: premakne izbrano tabelo v smeri puščice.

Ctrl+Shift+puščična tipka: spremeni velikost izbrane tabele v pogledu tabele.

Del: odstrani izbrano tabelo ali povezavo iz pogleda tabele.

Tabulator: preklopi med tabelami in povezavami v pogledu tabele.

Enter: ko je izbrana povezava, tipka Enter odpre pogovorno okno Lastnosti povezave.

Enter: ko je tabela izbrana, tipka Enter vnese prvo podatkovno polje iz seznamskega polja v območje izbora.

Tipke v območju izbora (spodnji del oblikovanja poizvedbe)

Ctrl+puščična tipka levo ali desno: premakne izbrani stolpec na levo ali desno.

Tipke v oknu Oblikovanje tabele

F6: preklopi med orodno vrstico, pogledom stolpca in območjem lastnosti.

Upravljanje z urejevalnikom slik s povezavami (ImageMap)

 • Za izbor ikone pritisnite tabulator. Če ste izbrali eno od ikon med možnostma Pravokotnik in Prostoročni mnogokotnik in pritisnete Ctrl+Enter, bo ustvarjen predmet izbrane vrste v privzeti velikosti.
 • Če pritisnete Enter, medtem ko je izbrana ikona Izberi, bo v slikovnem oknu Urejevalnika slik s povezavami nastavljena pozornost. Pritisnite Esc, če želite pozornost ponovno postaviti na ikone in vnosna polja.
 • Če je izbrana ikona Izberi in pritisnete Ctrl+Enter, bo izbran prvi predmet v slikovnem oknu.
 • Z ikono Uredi točke boste preklopili v urejevalni način točka za mnogokotnike in obratno.
 • S tipkama Ctrl+tabulator v slikovnem oknu izberete naslednjo točko. S tipkami Shift+Ctrl+tabulator izberete prejšnjo točko.
 • Če želite izbrisati izbrani predmet, uporabite tipko Delete s pozornostjo na slikovnem oknu.

Upravljanje s Pomočjo

Pritisnite Shift+F1 in prikažejo se razširjeni namigi za trenutno izbran ukaz, ikono ali kontrolnik.

Krmarjenje glavnih strani za pomoč

 • V glavnih straneh za pomoč uporabite tabulatorsko tipko, če želite skočiti na naslednjo hiperpovezavo ali Shift+tabulator, če želite skočiti na prejšnjo.
 • Pritisnite Enter, da bo izvedena izbrana povezava.
 • Pritisnite vračalko nad tipko Enter, če se želite vrniti na prejšnjo stran za pomoč.

Upravljanje s pogovornim oknom Uvoz besedila (uvoz datoteke CSV)

Ravnilo

 • Puščica levo ali desno: premaknete se za eno mesto v levo ali v desno
 • Ctrl+puščična tipka levo ali desno: skočite na prejšnjo ali naslednjo razdelitev
 • Ctrl+Shift+puščična tipka levo ali desno: razdelitev premaknete za eno mesto v levo ali v desno
 • Home ali End: skočite na prvo ali zadnje možno mesto
 • Ctrl+Home ali Ctrl+End: skočite na prvo ali zadnjo razdelitev
 • Shift+Ctrl+Home ali Shift+Ctrl+End: premaknete razdelitev na prvo ali zadnje mesto
 • preslednica: vstavite ali odstranite razdelitev
 • tipka Insert: vstavite razdelitev (obstoječe razdelitve ostanejo nespremenjene)
 • tipka Delete: izbrišete razdelitev
 • Shift+Delete: izbrišete vse razdelitve
 • Puščična tipka navzgor ali navzdol: pomik po tabeli navzdol ali navzgor za eno vrstico
 • Page Up ali Page Down: pomik po tabeli za eno stran navzdol ali navzgor
 • tipka Escape (med vlečenjem miške): prekliče vlečenje in premakne razdelitev v prejšnji položaj

Predogled

 • Puščična tipka levo ali desno: izberite levi ali desni stolpec in odstranite druge izbire
 • Ctrl+puščična tipka levo ali desno: pozornost premaknete na levi ali desni stolpec (ne spremeni izbora)
 • Shift+puščična tipka levo ali desno: razširite in skrčite izbrani obseg
 • Ctrl+Shift+puščična tipka levo ali desno: razširite ali skrčite izbrani obseg (ostali izbori se ne spremenijo)
 • Home ali End: izberete prvi ali zadnji stolpec (uporabite Shift ali Ctrl kot pri tipkah s kazalkami)
 • tipka Shift+presledek: izberete obseg od zadnjega izbranega stolpca do trenutnega
 • tipka Ctrl+Shift+preslednica: izberete obseg od zadnjega izbranega stolpca do trenutnega (ostali izbori se ne spremenijo)
 • Ctrl+A: izberete vse stolpce
 • Shift+F10: odprete kontekstni meni
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: nastavite prvo ... sedmo vrsto stolpca za izbrane stolpce
 • Puščična tipka navzgor ali navzdol: pomik po tabeli navzdol ali navzgor za eno vrstico
 • Page Up ali Page Down: pomik po tabeli za eno stran navzdol ali navzgor
 • Ctrl+Home ali Ctrl+End: pomaknete vrh ali dno tabele

Upravljanje pogovornega okna Vstavi - Poseben znak

 • S tabulatorjem preklopite med vsemi kontrolniki v pogovornem oknu.
 • S tipkama Alt+puščična tipka navzdol odprete kombinirano polje. S tipko Enter izberete trenutni vnos v kombiniranem polju.
 • Z gumbi s puščicami se premikate po območju glavnega izbora. S preslednico dodate trenutni znak v seznam znakov za vstavljanje.

Podobne teme

Splošne tipke za bližnjice v LibreOffice

Dostopnost v LibreOffice